DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Ti, kdo selžou, budou nahrazeni
Modli se, modli se, modli se, to je Mé doporučení

13. dubna 1990  

(Velký pátek – Poselství pro všechny, kdo pracují pro tato poselství a rozšiřují je.)

Pokoj s tebou. Jsem Ten, kdo povzbuzuje Své nástroje. Přestaň si dělat starosti, jsem vedle tebe, Mé dítě.

Pane? Zmocni se mě.

Ano, když Mi to dovolíš. Udělej pro Mě prostor. Miluji tě. Chápeš, že to Já učiním Své Poselství známým? Mám klíče ke každým dveřím. Pokud se objeví nějaká překážka, pamatuj si, že jsem to dovolil pro Svou Slávu. Buď prozíravá v Mém Díle, a to říkám každému, koho jsem si vyvolil k tomu, aby rozséval Má zrna. Ti, kdo selžou, budou nahrazeni.

Buďte chytří jako hadi, ale nevinní jako holubice. Nikoho se nebojte. Mějte se na pozoru před nebezpečím. Spoléhejte se jeden na druhého a navzájem se sdílejte, zůstaňte všichni v Mé Lásce. Pamatujte si, že byste Mě nehledali, byl jsem to Já, kdo vás vyvolil, byl jsem to Já, kdo vás formoval, proměnil a učinil vás horlivými. Dal jsem každému z vás úkol, abyste šli a přinášeli ovoce. Jsem to Já, kdo vás pověřil touto prací.

Miluji vás a povedu vás až do konce. Vytrvejte až do konce, nespěte, abyste nedali šanci Satanovi, zůstaňte bdělí. Odpočiňte si, když je potřeba, ale nezanedbávejte Mé Dílo. Udělejte všechno, co můžete, a Já udělám zbytek. Já jsem Brána a nikdo nemůže vstoupit do Mého Království, pokud Mnou neprojde.

Prosím Tě, Pane, jmenuj ty lidi, ke kterým mluvíš.

Vassulo, každý, kdo nese Mé Slovo, nese Mé Světlo, vyvolil jsem je a oni to ví. Žehnám vám všem, vám všem, kdo šíříte Má Poselství.

Vassulo, Mé jehňátko, vždy jsem znal tvou slabost, a proto jsem tě vybral. Slabost Mě přitahuje. Má Síla se nejlépe projevuje ve slabosti. Vždy budeš procházet zkouškami, ale ty jsou pro tvůj růst. Chci tě mít silnou, chci, aby tě vedla moudrost, když čelíš problémům. Chci, abys Mě oslavovala.

Proto, Má Vassulo, nedovol hadovi, aby tě pokoušel. Plazí se blízko tebe a zoufale se snaží přivést tě k pádu. Měj se neustále na pozoru. Jsem s tebou a podržím tě, když budeš padat. Modli se bez přestání, aby pokušitel neměl možnost se k tobě přiblížit. To je Mé doporučení: Modli se, modli se, modli se a vždy pamatuj na Mou Přítomnost. Posti se, zpovídej se a adoruj Mě. Jez Mě a pij Mě. Odplácej zlo láskou a raduj se ze všeho, co ti dávám. Ach, Vassulo… Buď Mou radostí a zůstaň malá.

Pane, zdrť mě, je-li to nutné, jen abych zůstala malá.

Postarám se, abys zůstala malá... Vezmi Mě teď za ruku a budeme stoupat.

Já, Ježíš, vás všechny miluji. Pamatuj, Já jsem Vzkříšení.


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message