DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Ti, kdo Mě míjejí, budou nahrazeni
Modlete se, modlete se, modlete se, to je Mé doporučení

13. dubna 1990  

(Velký pátek - Poselství všem, kdo pracují a šíří tato poselství.)

Pokoj s tebou. Jsem Ten, kdo podporuje Svůj nástroj. Nedělej si starosti, jsem vedle tebe, Mé dítě.

Pane? Zmocni se mne.

Udělám to, když Mi dovolíš. Udělej pro Mne prostor. Miluji tě. Uvědomuješ si, že Mé Poselství bude známo skrze Mne? Mám klíče ke každým dveřím. Vyskytne-li se nějaká překážka, dovolil jsem to pro Svou Slávu. Buď důvtipná při Mém Díle, to říkám každému, koho jsem vyvolil, aby rozséval Má zrna. Ti, kdo Mě míjejí, budou nahrazeni.

Buďte chytří jako hadi, ale nevinní jako holubice. Nikoho se nebojte. Buďte ostražití v nebezpečích. Důvěřujte si navzájem, dělte se spolu, zůstaňte všichni v Mé Lásce.

Pamatujte si, ne vy jste hledali Mne, jsem to Já, kdo vás vyvolil a kdo vás formoval, přetvářel vás a dělal vás horlivými. Dal jsem každému z vás úkol, abyste šli a přinášeli ovoce. Já jsem vás pověřil touto prací.

Miluji vás a povedu vás až do konce. Vytrvejte až do konce, nespěte a nedávejte šanci Satanovi, zůstaňte bdělí. Odpočiňte si, když je potřeba, ale nezanedbávejte Mé Dílo. Udělejte všechno, co zmůžete, Já udělám to ostatní. Jsem dveřmi a nikdo nemůže vstoupit do Mého Království, dokud Mnou neprojde.

Prosím Tě, Pane, jmenuj ty lidi, ke kterým mluvíš.

Vassulo, každý, kdo nese Mé Slovo, nese Mé Světlo, vyvolil jsem je a oni se znají. Žehnám vám všem, vám všem, kdo šíříte Má Poselství.

Vassulo, Mé jehňátko, vždycky jsem znal tvou slabost, a proto jsem tě vybral, slabost Mě přitahuje. Má Síla se nejlépe projevuje ve slabosti. Vždycky budeš procházet zkouškami, ale ty jsou pro tvůj růst. Chci tě mít silnou, chci, abys byla schopná rozumně čelit problémům, chci, abys Mě oslavovala. 

Proto, Má Vassulo, nedovol hadovi, aby tě oklamal, plazí se blízko tebe a zoufale se snaží přimět tě k pádu. Buď stále ostražitá, jsem s tebou a zachytím tvé pády. Modli se bez přestání, aby pokušitel neměl možnost se k tobě přiblížit. To je Mé doporučení, modli se, modli se, modli se a vždycky pamatuj na Mou Přítomnost. Posti se, zpovídej se a klaněj se Mi, jez a pij Mne. Odplácej zlo láskou a raduj se ze všeho, co ti dávám. Ach, Vassulo ... buď Mou radostí a zůstaň malá.

Pane, zdrť mne, je-li to nutné, ale ať zůstanu malá.

Zůstaneš malá ... vezmi Mne teď za Ruku a budeme stoupat. 

Já, Ježíš, vás všechny miluji. Pamatuj, Já jsem Vzkříšení.


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message