DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Mé utrpení se opakuje každý den

20. února 1990

(Dnes zase, při modlitbě Bolestného růžence, jsem zakusila část Utrpení Pána. Zažila jsem část Getseman a část Ukřižování.)

Dítě, pronikni hlouběji do Mých Ran, naslouchej Úderům Mého Srdce ... Jsem do tebe zblázněný natolik, že teď chci, aby ses podílela na Mém Utrpení. Miluj Mě, jako Já miluji tebe. Mé Umučení se opakuje každý den. Každičký den jsem vlečen cestou ke Kalvárii těmi, kdo opustili Mé Stezky. Mé trýzně se násobí, když vidím, jak Mé děti míří do věčného ohně. Mé Srdce se noří do nesnesitelných bolestí, když vidím na zemi tolik nevděku. Mé Tělo je nemilosrdně bičováno.

Trpím, a přesto jsem naplnil jejich domy dobrými věcmi, dal jsem jim Svůj Pokoj. Miluji je a stále je miluji v Utrpení, a přitom právě oni Mi nasazují trnovou korunu. Stojím před nimi jako Žebrák, se Srdcem na Dlani, snažně je prosím, ale místo laskavého pohledu se Mi posmívají, plivají na Mne, šklebí se, tlučou Mě po Hlavě a pak Mě násilím vedou na Kopec, kde Mě znovu ukřižují, a Má Krev se prolévá bez přestání. Každý den Mě hříšníci znovu křižují. Potřebuji si odpočinout, necháš Mne odpočinout si? Vezmi Mou trnovou Korunu, Mé Hřeby a Můj Kříž ... nemáš nic, co bys Mi řekla?

Můj Pane, můj milovaný,
Ty, který jsi mi svěřil Své Nejcennější Klenoty,
Ty, který jsi mne zahrnul Láskou a Něhou,
který jsi na mne jako myrhu vylil Svá Učení
a zahalil mne Svou Vůní,
raduji se z Tvé Přítomnosti.
Dal jsi mi Dar Své Lásky,
dal jsi mi Dar Svého Utrpení,
a já ve své ubohosti Ti mohu nabídnout jen
své díky, svou vůli, svou duši a své srdce.

23. února 1990

(Pátek - přesně v 15 hodin jsem měla schůzku s Láskou, setkala jsem se s Ježíšem v Jeho Utrpení a Kříži.)


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message