DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Tento Dar je ti teď dán

15. února 1990

Ježíši?

Já jsem to. Opři se o Mne úplně. Svolávat Má jehňata, aby se sytila Mým Chlebem, to Mě oslavuje. Pojď, dovol Mi říci ti několik slov Světla. Jsem Vzkříšení, které mrtvé přivádí k Životu. Jdi teď svou cestou a pamatuj! Pokračuj, řekni to!

Tvá Přítomnost, Pane.

Ano, Má Přítomnost, i Přítomnost Mé Matky, dcero.

16. února 1990

(Brzy odpoledne jsme si klekli, (...) a já, před můj malý oltář, že se pomodlíme Růženec, bolestná tajemství. Hned jak jsme začali bolestné tajemství v Getsemanech, začala jsem mít potíže s vyslovováním. Zjistila jsem, že nemohu říci ani slovo, a zdálo se, že můj duch se opět dostal do jakéhosi vytržení a že jsem tímto způsobem vstoupila do Ježíšovy trýzně v Getsemanské zahradě. Trvalo to až do posledního Zdrávas Maria, pak, když (...), který dál pokračoval, začal druhé tajemství, bičování, byla jsem násilím vržena na koberec, ležela jsem vysíleně, ruce trochu výš než hlava. Prodělávala jsem bičování. Mé tělo se při každém šlehnutí divoce otřáslo. Naše Svatá Matka mě tak nejdřív připravila na každé tajemství, a tak jsem prošla celé Utrpení až k Ukřižování, prožívala jsem Ježíšovy trýzně a muka. Neměla jsem tělesné bolesti, všechny bolesti byly vnitřní.

Později, asi za hodinu, jsem procházela celým Umučením ještě jednou. A pak znovu, asi v 18,30 hod., jsem podstoupila ještě jednou celé Utrpení a bylo zuřivější než kdy předtím.)

Tento Dar je ti teď dán z Mé Lásky. Nezasloužila sis Můj Dar, ale jsem tvůj Bůh a přehlížím všechny tvé slabosti a tvé viny jsem odpustil.

19. února 1990

Ach, Vassulo ... Můj Duch Lásky se zmocní celé tvé bytosti. Dovol Mému Duchu spočinout na tobě a zakusíš velké zázraky.

Láska tě miluje.


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message