DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Můj Chléb tě nasytí

6. března 1987

Vassulo, Já jsem to, Ježíš, tvůj Vykupitel. Máš hlad?

Opravdu, Ježíši, teď zrovna mám hlad.

Hladověj stále, hladověj po Mém Chlebu. Pojď, Můj Chléb nestojí nic a když ho jíš, budeš nasycena.

Ježíši, já jsem mluvila o pozemském chlebě ...

Vím, Vassulo, ale kterému bys dala přednost?

Obojímu, Ježíši.

Tvůj chléb ti postačí jen na chvíli, ale když budeš jíst Můj Chléb, budeš nasycena. Kdo jí Můj Chléb, bude stále žít.1

Budu tě živit, Vassulo.

Ježíši, miluji Tě.

Ó Má dcero, jak toužím slyšet tato slova ze všech úst! "Ježíši, miluji Tě!" Chceš cítit Mé Srdce? Pohleď, jsem naproti tobě.

(Pohlédla jsem na Jeho Srdce. Celá Jeho Hruď zářila!)

Mé Srdce plane horoucí láskou. Mé Srdce tě chce strávit Svou láskou. Mé Srdce tě chce podmanit Svým kouzlem, abys Mi patřila navždy! Pojď, Má dcero, volej lásku, volej pokoj, buď se Mnou spojena až do konce. Pojď, chceme ostatní znovu oživit. Miluj Mě celou svou duší a celým svým duchem, abys Mě mohla oslavit, milovaná.

Ježíši, láska k Tobě přináší utrpení, protože člověk si přeje být u Tebe. Chci tím říci: vysvobozený ze svého vlastního těla a u Tebe. Proto láska znamená bolest.

Trpím také Velikou Láskou, kterou mám k vám všem. Strašně jsem pro lásku trpěl. Trpím také tím, že se Mi nedostává odpovědi na Mou Lásku k vám. Dovedeš si představit, jak se cítím, milovaná? Potřebuji duše, které Mě opravdu milují, které by mohly konat pokání za ty, kdo Mě ignorují. Řekni jim, dej jim poznat, jaké to je, když někoho milujeme, za koho jsem dal z lásky Svůj život,  a přesto z jeho strany žádná odpověď, žádná láska.

Neochabuj v nesení Mého Kříže Pokoje a Lásky.

Ježíši, vykonám, co žádáš a budu se snažit chápat, co říkáš.

(K večeru byla má duše sklíčená a smutná.)


1 J 6,48-51


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message