DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Zážitek utrpení

13. února 1990

(Dnes, při modlitbě Růžence s (...), když jsme byli při čtvrtém zastavení, nesení Kříže, se mě najednou zmocnilo jakoby vytržení. Ztratila jsem hlas, musela jsem šeptat a každé slovo jsem vyslovovala s velkými potížemi. Podílela jsem se na Ježíšových Utrpeních, a při pátém tajemství, Ukřižování, se zdálo, že se z toho pomalu dostávám. Když to pominulo, bylo mi těžko a má řeč a pohyby byly pomalejší než obvykle, můj duch byl stále ještě v Jeho agónii.)

Ježíši?

Já jsem to. Nejdražší duše, Mé trápení je veliké, dovol Mi dělit se o ně s tebou. Udělej v sobě Mé nebe. Žehnej Mi. Láska tě miluje. Pokoj tobě. Hleď na Mne ... jsi ochotná procházet Mým Utrpením? Jsi ochotná trpět víc?

Jsem ochotná konat Tvou Vůli.

Pak se budeme dělit o větší věci. Vassulo, dnes jez jen málo a zítra se přísně posti. Těš Mě a věnuj Mi tento den, teď už nepiš. Chci, abys dnes plně vnímala Mou Přítomnost.

Miluji tě a žehnám ti. My, nás, pamatuješ? Modli se.


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message