DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Ježíšova modlitba

29. ledna 1990

Pane?

Já jsem to. Maličká, modleme se:

Pane můj Bože,
pozvedni mou duši
z této temnoty do Svého Světla.
Přijmi mou duši do Svého Svatého Srdce.
Živ mou duši Svým Slovem,
pomaž mou duši Svým Svatým Jménem,
připrav mou duši, aby slyšela co jí říkáš.
Vdechni Svou sladkou vůni na mou duši a oživ ji.
Uchvať mou duši, aby byla radostí Tvé Duše.
Otče, okrášli mě, Své dítě,
ať na mne skane Tvá čistá myrha.

Vzal jsi mne do Své Svaté Síně,
kde je sídlo Tvých Vyvolených.
Ukázal jsi mne Svým andělům,
ach, po čem ještě touží má duše?
Tvůj Duch mi dal život
a Ty, který jsi Živý Chléb,
jsi uzdravil můj život.
Nabídl jsi mi k pití Svou Krev,
abych mohla věčně s Tebou sdílet Tvé Království
a žít navěky a věčně.

Sláva buď Nejvyššímu!
Veleben buď náš Pán.
Požehnán buď náš Pán,
protože Jeho Slitování a Jeho Láska
trvá od pokolení do pokolení
a vždycky tomu tak bude.
Amen.

Dobře, Mé dítě.

(Ježíš byl šťastný při tomto diktování.)


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message