DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Buď Mým obrazem

9. ledna 1990

Já jsem Ten, který tě nejvíce miluje; zůstaň v Mé přízni tím, že Mě miluješ a tím, že konáš Mou Vůli; snaž se celým svým srdcem dokončit Mé Dílo; pochop to všechno, Mé dítě, a dovol Mi použít tě;

miluji tě; odevzdej se Mi a Já tě pozvednu, budu tě sytit a zcela tě pokryji Svou Krví; jednej s láskou, mluv s láskou, mysli s láskou, v každém ohledu buď Mým obrazem; žádám od tebe jedině oddanost, lásku a upřímnost; jednej se Mnou jako se svým Svatým Přítelem a Průvodcem, počítej se Mnou ve svém životě; říkej Mi často, jak velice Mě miluješ, Já jsem Žárlivý Bůh a chci neustálé modlitby, chápeš?

květino, jsem bdělý Strážce Své Zahrady, a i když ji nacházím zanedbanou a vyprahlou, slibuji, že ji obnovím Svou Vlastní Rukou; odhalím vám všem Svou Svatou Tvář a mnozí Mě uznají a budou Mě ctít oběťmi a modlitbami; ano, mnozí se ke Mně obrátí, a když Mě uvidí, pochopí Mou Lásku a Já je uzdravím;

Láska vás všechny miluje; Já jsem Ten, kdo koná zázraky a naslouchá každému z vás; malý či velký, spravedlivý či nespravedlivý, zbožný či pohan, všem vám naslouchám; žehnám vám všem;


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message