DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

MOŽNOSTI STRÁNKY: TISK | SDÍLET | NAHLÁSIT CHYBU
 

Svatý Duch Milosti je dnes skutečně Základním Kamenem

23. prosince 1989

Pokoj s tebou, dcero, dotkni se Mého Srdce ... pociťuj, jak je Mé Srdce rozerváno.

(V duchu jsem cítila Srdce našeho Pána.)

Odstraň trny, které teď bodají Mé Srdce.

Ukaž mi, Pane, jak odstranit tyto trny.

Trny může odstranit láska. Miluj Mě, miluj Mě, Vassulo. Vassulo, buď Mým balzámem. Těš Mě a přiváděj ke Mně malé duše. Ukaž jim Mé Srdce, pověz jim o Mé Lásce. Odstraň každý trn a nahraď ho malou duší ...

Mému Domu je zapotřebí obrovského pokání, ale Já Ho znovu zbuduji, cihlu po cihle, jednu vrstvu za druhou. I když je Můj Dům cílem strašlivých útoků, Já, Pán, nakonec ovládnu situaci. Pak naplním Svůj Dům čistými dušemi. Jako holubice naplní svou klícku, tak tomu bude i v Mém Vlastním Domě, a dám těmto čistým duším jíst přímo ze Své Ruky a naučí se říkat "Abba". Božství přemůže zkaženost, zkaženost, která pomocí neřestí světa udělala z Mých dětí ateisty.

Chci z těchto čistých duší udělat božské bytosti, v nichž se zračí Mé Božství. Proto vám v těchto dnech neustále připomínám Pravdu. I když se opakuji, ba dokonce některé z vás to otravuje, že se opakuji, budu vám dál připomínat tytéž pravdy, to je jediný způsob, jak pohnout lenivými dušemi.

Dnes je Můj Svatý Duch Milosti odmítán nevěřícími, ale oni nevědí, co odmítají. Jak říká Písmo: "Kámen, který stavitelé zavrhli, se stal kamenem úhelným, ale i kamenem úrazu a skálou pádu."1 Tito nevěřící klopýtají o úhelný kámen, protože nevěří v Díla Mého Svatého Ducha. Ano, dnes je Můj Svatý Duch Milosti, který sestupuje, aby vám ukázal Cestu, Pravdu a Život, skutečným Svorníkem, Úhelným Kamenem, který nepoznáváte a společně odhazujete.

Dcero, i při tvé nedokonalosti budu s to završit Svá Poselství. Ber svá utrpení jako požehnání, pomysli na to, co Já jsem musel vytrpět, abych dokončil Své Dílo a Svými Ranami vás všechny uzdravil. Já, Pán, potřebuji obětavé duše, které jsou ochotné obětovat se za druhé a stát se malými kříži. Všechny tyto oběti nebudou marné. Je potřeba obrovského pokání a čas naléhá.

Proto, maličká, opři se o Mé Rámě, když jsi unavená. Nepadej, opři se o Mne. Jsme spojeni. Modli se, Má Vassulo, za záchranu vaší éry. Hýčkej Mě, svého Boha tím, že jsi tak malá. Hýčkej Mě svou modlitbou, vycházející ze srdce. Chci upřímnost, nechci povinnosti. Chci tvé srdce. Buď dokonalá!

Pojď, Mé Oči vás neopouštějí, všichni jste2 Má Radost, Mé Štěstí.


2 malé duše


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message