DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Když přijdou zkoušky, neprotestuj

19. prosince 1989

Ó Svatý Duchu Rady,
nedovol mé duši upadnout do zmatku.
Jsi můj Božský Učitel a vedeš mě,
ze Tvých Úst se mi dostává poučení.
Jsem tu, abych Ti naslouchala,
můj Pane a Učiteli.

Maličká, když přijdou zkoušky, neprotestuj, neprojevuj své mínění, Můj Pokoj má být to jediné, co z tebe vychází, Pokoj Páně. Spontánní odpověď v debatách se může stát nenapravitelnou chybou. Vezmi, co jsem ti dal ze Svého Srdce, nic víc, nic méně. Ber z toho, co jsem ti dal. Rozumíš mi teď?

Ano, můj Pane. Pane, řekni mi znovu, kdo jsi.

Poslouchej tedy: jsem to Já, Ježíš, Milovaný Syn Boží, Slovo učiněné tělem, který přišel žít mezi vás. Já jsem to, Spasitel, kdo k tobě mluví.1 Odvahu, květino, spočiň na Mém Srdci, naslouchej úderům Mého Srdce, tak jako holubice ve tvé vizi. Poslouchej, všechny vás miluji k šílenství, teď Mě lépe znáš. Jsem Pantokrator. Jsem tvůj Vychovatel a budu podporovat tvou víru, víru, víru. Miluji tě a chci tě učit a pozvednout vírou a ve víře. Vždycky budu s tebou mluvit. Abys Mě slyšela, budeš se muset usebrat, abys byla schopna vstoupit do kontemplace, která ti připomene Mou Přítomnost. Přijmi tyto věci, protože přicházejí ode Mne, tak se Mi to líbí. Nevšimla sis, že všechno, co ses naučila, přišlo ode Mne? Povedu tě tak až do konce. Raduj se, žačko!

Můj Bože, nemám slov ...

Buď šťastná, vždyť sis nezasloužila žádnou z těchto milostí. Pojď. Láska tě miluje.


1 Ježíš to říkal tak, jako by to někomu říkal poprvé


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message