DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Když přijdou zkoušky, neprotestuj

19. prosince 1989

Ó, Svatý Duchu Rady, nedovol mé duši upadnout do zmatku. Jsi můj Božský Učitel a vedeš mě, ze Tvých Úst se mi dostává poučení. Jsem tu, abych Ti naslouchala, můj Pane a Učiteli.

maličká, když přijdou zkoušky, neprotestuj, nevyslovuj své mínění, Můj Pokoj by měl být to jediné, co z tebe vychází, Pokoj Páně; spontánní odpovědi ve sporech se mohou stát nenapravitelnými chybami; vezmi, co jsem ti dal ze Svého Srdce, nic víc, nic míň; ber z toho, co jsem ti dal; rozumíš Mi nyní?

Ano, můj Pane. Pane, řekni mi znovu, kdo jsi.

poslouchej tedy: jsem to Já, Ježíš, Milovaný Syn Boží, Slovo učiněné tělem, které přišlo, aby žilo mezi vámi; jsem to Já, tvůj Spasitel, kdo k tobě mluví;1odvahu, květino; spočiň na Mém Srdci a naslouchej úderům Mého Srdce, tak jako Holubice ve tvé vizi; naslouchej, jsem do vás všech bláznivě zamilovaný, teď Mě lépe znáš, O Pantokrator; jsem tvůj Vychovatel a budu tě živit vírou, vírou a zase vírou; miluji tě a vírou a ve víře tě chci vyučovat a pozvedat; vždy se ti bude dostávat daru vnitřní řeči; abys Mě slyšela, budeš se muset usebrat, abys byla schopna vstoupit do kontemplace; a abych ti připomněl Svou Přítomnost, odnímám tvou schopnost mít ruku pod kontrolou; přijmi tyto věci, neboť pocházejí ode Mě; líbí se mi to tak, nevšimla sis, že všechno, čemu ses naučila, vyšlo ode Mě? povedu tě tímto způsobem až do konce; raduj se, žačko!

Zanecháváš mě beze slov, Můj Bože…

buď šťastná, neboť sis nezasloužila žádnou z těchto milostí; pojď, Láska tě miluje;


1 Ježíš to říkal tak, jako by to někomu říkal poprvé.


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message