DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Tvé zásluhy nejsou ničím
Zdroj Života prýští ze Mě

13. prosince 1989

Můj Pane a Spasiteli?

Milovaná, miluj Mě. Vzpomeň si, Vassulo, jak jsem tě přede všemi vyznamenal. Tato Milost, kterou ti dávám, je veliký dar: úplně se ztratit ve Mně, tvém Bohu. Má malá setbo, tvé zásluhy nejsou ničím, ale Má touha pozvednout tě ke Mně a abys byla ve Mně, je tak silná, že přehlížím, co jsi. Dokonce i tvé hříchy přehlížím a omlouvám. Chápeš teď Mou vroucí Lásku?

Zůstaň malá, nikdy Mě nepřestávej volat, nikdy po Mně nepřestávej žíznit. Opři se o Mě, když jsi unavená, zůstaň ve Mně, protože tak se Mi to líbí.

Láska tě miluje.

 

14. prosince 1989

Oslavuj Mě svou láskou a klaněj se Mi, svému Bohu. Ano? Teď víš, jaké to je být ve svém Bohu a žít ve Mně. Jsem tvůj Milovaný Otec, který tě tiskne na Svou hruď, stejně jako matka, která drží dítě u prsu, sytí je a zahřívá, tak i Já jednám s tebou. Sytím tě a utěšuji. Nemusíš se bát, protože tvůj zdroj života prýští přímo ze Mě. Nemusíš se bát, protože jsi obklopená Mou Láskou a jsi v Mém Náručí. Jsem tvůj Ochránce a v Mé blízkosti jsi v bezpečí. Já, Pán, jsem tě vychovával, jako matka, která se dobře stará o své nemluvně. Milovaná, Zdroj Života prýští ze Mě, buď požehnána.


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message