DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Miluji víru dítěte
Buď šťastná
Dej Mi odpočinout

26. listopadu 1989

Dítě, pokoj s tebou. Slyš Mě, buď obezřetná, nezmiňuj se o věcech, které nevycházejí z tohoto zjevení. Užívej Má Slova z tohoto zjevení a z Písma. Jsem tvůj Učitel, buď obezřetná a spolehni se na Mě. Já Jsem tvůj Spasitel. Já Jsem tvůj Svatý. Já Jsem Ten, který Jsem, tak proč se na Mě nespolehnout? Líbí se Mi, když se na Mě usmíváš. Miluji víru dítěte.

Vassulo, odvahu, smetu všechny Své nepřátele. Odvahu, dcero, vím, že je to těžké žít ve vyhnanství a v údolí smrti, ale buď si jista Mou Láskou. Jsem po tvém boku a pomohu ti i s jakoukoliv maličkostí.

Láska tě miluje.

 

27. listopadu 1989

Pane, buď mou Silou, budu objímat Tvůj Kříž až do konce. Děkuji Ti za všechno, co mi dáváš.

Dávám ti Svůj Pokoj, Vassulo Mého Nejsvětějšího Srdce. Neboj se, charisma, které jsem ti dal, s tebou zůstane až do dne, kdy jsi pro tebe přijdu. Buď šťastná, že jsem ochoten tě sytit tímto způsobem! Buď šťastná, že jsem ochoten nechat ti tento dar až do konce! Buď šťastná, že jsem ti prokázal tak velkou přízeň! Buď šťastná, dcero, že jsem ti znovu dal život! Žehnám ti pro tuto malou víru, kterou Mi prokazuješ. Vezmi Můj Kříž, obejmi Můj Kříž. Můj Kříž je tvůj Život.

Já, Ježíš z Nazareta, žehnám tobě a všem, kdo pracují na šíření Mého Poselství. Žehnám každému z nich. Pojď, my, společně?

Ano, Pane.

My, společně?

Ano, Svatá Matko.

 

28. listopadu 1989

Můj Ježíši?

Já jsem. Láska je blízko tebe. Vezmi Můj Kříž a dej Mi odpočinout, Mé dítě. Láska je unavena a potřebuje si odpočinout. Ach, Mé dítě, neopouštěj Mě. Vleji do tebe učení a bystrost, ale chci tvou úplnou oddanost každý den. Jak jinak bych v tobě mohl uskutečnit Svou Vůli?

Pojď, pamatuj na Mou Přítomnost. Láska ti žehná.


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message