DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Je nezbytné modlit se a prosit o Mé milosti
Už jsem na Cestě Svého Návratu

16. listopadu 1989

Pane? Pozvedám k Tobě své oči,
pozvedám k Tobě svou duši.
Toužím po Tobě, můj Spasiteli,
Tvá Svatá Přítomnost je mým štěstím,
ach, ujmi se mé záležitosti a braň mě!

Má květino, Láska je blízko tebe; i když Mě vidíš jen očima své duše, neumenšuj svou víru; usmívej se na Mě, to Mě těší; ach, Mé dítě, pojď a vezmi Mé jho; Mé jho je lehké a Mé břemeno netíží; modli se tak, jak jsem tě to naučil, svým srdcem; je nezbytné modlit se a prosit o Mé milosti, to je Můj Zákon; vstupuj každou minutu do Mého Nejsvětějšího Srdce, toužím tě potěšit, toužím ti dát odpočinout; dovol Mé Matce, aby tě učila;

(Naše Svatá Matka:)

Má Vassulo, jsem ti nablízku, tím si buď jistá; těš Mého Syna tím, že Ho budeš milovat, potěš Ježíše tím, že s Ním mluvíš a tím, že Ho vždy postavíš na První místo; nikdy se nepouštěj Našich Rukou, nikdy se nepokoušej Mu hledět přes rameno; drž s Námi krok, klaněj se Mu a evangelizuj pro Něho s láskou; důvěřuj Mu, nestarej se o zítřek, zítřek se postará sám o sebe; nedívej se napravo ani nalevo; Pán chce tvou naprostou oddanost, aby z tebe udělal dokonalou bytost, v níž se odráží Jeho Božský Obraz, tento Boží Obraz, který vaše éra ztratila;

Ježíš a Já „nesestupujeme“ se Svými Poselstvími proto, abychom vás soudili; nepřicházíme vás soudit ani odsuzovat, přicházíme k vám s velkou Láskou a Soucitem, abychom vás všechny přivedli zpět k Sobě a udělali z vás ze všech božské bytosti;

žehnám ti; Já jsem s tebou;

Také Ti žehnám, Svatá Matko. Amen.

 

20. listopadu 1989

Ach, Vassulo! uvědom si, co jsem ti dal! pojď, Já a ty, ty a Já; měj Mě na Prvním místě, dcero; chci od tebe jedině lásku; Já, Ježíš Kristus, Milovaný Boží Syn a váš Spasitel, se k vám vracím, vidíš? už jsem na Cestě Svého Návratu; brzy budete slyšet Mé kroky zřetelněji a zřetelněji, neboť se k vám všem přibližuji; miluji vás všechny;

  

buďte jedno;


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message