DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Ještě víc teď rozšířím Své Vinice
Vracím se k vám

8. listopadu 1989

Má Vassulo, opři se o Mne, těš Mne a obnov svůj slib věrnosti.

Obnovuji svůj slib věrnosti
Tobě, můj Spasiteli a Pane.
Pomoz mi ho dodržet.
Pomoz mi zůstat Ti věrná.

Pane, dal jsi mi velké věci.
Pozvedl jsi mou duši k Sobě
a dovolil jsi mi žít ve Tvém Světle.
Přikryl jsi mou nahotu Svými Skvělými Dary.
Obnovil jsi mě. Vzkřísil jsi mne, jako jsi vzkřísil Lazara.
Osvobodil jsi mne, a já Tě miluji a klaním se Ti.

Milovaná Mého Srdce, opři se o Mne, Já a ty, ty a Já, spolu se budeme dělit o Můj Kříž Pokoje a Lásky. Ach, Vassulo, jsi teď Má vlastní, vysvobozená a živá! Poslouchej a piš:

Ještě víc teď rozšířím Své Vinice, vždyť tato generace je tak neduchovní, neschopná rozeznat pravou ruku od levé. Protože jsou zahalení a žijí v temnotě, přicházím tímto způsobem, abych vás všechny navštívil. Vrátím se brzy a nikdo Mě nebude moci zastavit. I když ti, kdo jsou v moci šelmy, jsou posíláni jako oběť, aby šlapali po Mé Vinici. Já Svou Mocí budu dál rozšiřovat tyto Vinohrady. Toto je Svatá bitva mezi Svatým a padlými anděly z Propasti. Ostatně země cítí tíhu této Bitvy, nikdo Mi nezabrání sytit Své beránky.

Nejsem jen slova. Já, Pán, jsem Síla. Nepřicházím k vaší generaci s hrozbou, přicházím vás prosit o obrácení, přicházím, abych na vás zazářil. Sestupuji k vám, plný Slitování, přicházím s Velkou Láskou, abych vás přijal zpět. Já, Pán, jsem Bůh Lásky a Milosti. Neotálejte s pochopením, že jsem to Já, Pán, kdo vaše vyprahlé země promění ve vinohrady.

Už to bude trvat jen krátce, velmi krátce, a Ten, kterého očekáváte, přijde. Nebudu odkládat, Můj Čas je rozhodující. Nedávno jsem vám slíbil, že se vrátím, a slavnostně prohlašuji vám všem, že se vracím k vám. Láska se vrací, Láska se k vám vrátí jako Láska. Já, Pán, jsem Láska a budu přebývat mezi vámi. Snažte se a rozumějte, snažte se a chápejte Dobu.

Amen, amen, pravím vám, že nebudete-li litovat, postit se a neustále se modlit, nebudete schopni vidět Mé Světlo. Jezte Mé plody, dokud je ještě čas, obraťte se a žijte svatě. Nikdy nepřestávejte s modlitbou. Můj Svatý Duch se bude dál vylévat na lidstvo. Poznávejte znamení Času. Jsem Přítomen ve všech Dobách.

Pojď, dcero, Láska tě nekonečně miluje.


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message