DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Konejšete Mé Zraněné Srdce

6. listopadu 1989

dcero, pokoj s tebou; každá duše, která Mě miluje, napravuje své minulé hříchy; láska a pokání, které přijímám od těchto duší, konejší Mé Zraněné Srdce, tiší Spravedlnost Mého Otce a obměkčují Ho; obměkčují Ho, neboť vidí vaše úsilí a skutečně bere v úvahu všechny vaše dobré úmysly; není vás mnoho, ale i těch několik málo zadržuje Ruku Mého Otce;

mějte víru, modlete se a věřte v to, oč prosíte; mějte naději ve Mě; vstal jsem z mrtvých a vaše spása přichází ode Mě; vždy mějte touhu po Mně; žehnám vám;


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message