DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Já jsem Všichni v Jednom

2. března 1987

Buď veleben Bůh Otec za to, že tě osvobodil od zlého.

Kdo je to?

To jsem Já, Ježíš, proč se ptáš?

(Cítila jsem se trapně. Stále ještě nerozumím tomu, kdo je to Otec a jaký je rozdíl mezi Otcem a Ježíšem. Když se Ježíš zmiňuje o Bohu Otci, jak se pak Sám může nazývat Otcem?)

Poslouchej, Vassulo, věnuj Mi svou pozornost. Uč se, že Bůh a Já jsme Jedno.1 Já jsem Otec a Syn.2 Už rozumíš? Já jsem Jeden, Já jsem Všichni v Jednom, Já jsem Všichni v Jednom.3

Ty jsi Všichni v Jednom?!4

Já jsem.

A Světlo?

Jsem také Světlo. Naslouchej Mi.

(Tady jsem si pomyslela, že to bude těžké pochopit a zapsat, a také mne napadlo, jak je to s Duchem Svatým.)

Zkusme to. Duch Svatý vychází ze Mě. Už rozumíš? Všichni v Jednom. Svatá Trojice je Jedno.5 Můžeš Mi také říkat Otče.6 Moudrost vychází ze Mě, Já jsem také Moudrost.

Já jsem to, Ježíš. Pokaždé, když pochybuješ, přijď ke Mně.

Cítím se trapně, že i poté, co jsem dokončila 11 sešitů tohoto poselství, mám stále tu a tam pochybnosti. Kdokoliv jiný by byl lepší než já a už dávno by byl svatý!

Pokaždé, když jsi v rozpacích, tě miluji ještě víc. Vassulo, pojď, jsi Má milovaná a rád v tobě odpočívám.

Miluješ Mě?

Víš velmi dobře, že Tě miluji, Pane, ale občas se cítím chladná jako kámen! Jak musím být nevděčná.1Trojjediný Bůh – tři Osoby v jednotě podstaty.

2Kdo viděl mne, viděl Otce... Já jsem v Otci a Otec je ve mně (J 14,9-10).

3Pozn. překl.: v angl. orig. „I am All in One“.

4Pozn. překl.: v angl. orig. „You are all in one?!“ - Míněno o Nejsvětější Trojici.

5Jedné podstaty.

6Iz 9,5: „Věčný Otec...“.


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message