DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Volím chudobu, abych ukázal Svá Bohatství
Národ zasvěcený ve Tvém Svatém Jménu bude vzkříšen

31. října 1989

milovaná, pokoj s tebou; slyš Mě:

učím s láskou; učil jsem tě
s Moudrostí, pozvedl jsem tě a utvářel;
zůstaň v Mé milosti a v Mé kázni;
všechno přijde ode Mě; drž se
neochvějně Mého Učení;

učím s láskou; učil jsem tě s Moudrostí, pozvedl jsem tě a utvářel; zůstaň v Mé milosti a v Mé kázni; všechno přijde ode Mě; drž se neochvějně Mého Učení;

Má Vassulo mírni hněv Mého Otce tím, že Ho budeš těšit a oplácet zlo láskou; utiš svou láskou Jeho Hněv vůči této zlé generaci; zjevuj Mě v sobě, abys  evangelizovala s láskou pro Lásku; Bůh-je-s-tebou, Mé dítě; byla jsi pověřena evangelizací; volím si slabost, abych ukázal Svou Sílu a chudobu, abych ukázal Svá Bohatství a Moudrost; nikdy si na nic nedělej nároky; zůstaň ničím, umenši se nyní ještě více, abych mohl dokončit Své Dílo;

Můj Pane a Spasiteli?

Já jsem; pokoj, Mé dítě, neboj se, nikdy se neboj Mé Přítomnosti; boj se Mě jen, když se proti Mně bouříš; ten, kdo není se Mnou, rozptyluje; pomysli, Mé Zjevení tobě nerozptyluje, ale shromažďuje; Mé Zjevení vás spojuje v jedno Tělo; přijmi Můj Pokoj, Mé dítě; zůstaň ničím, zůstaň ve Mně; Já, Pán, ti žehnám;

(To bylo řečeno proto, že mívám občas pochybnosti, jestli se nemýlím...)

(Obracím se k Panně Marii z Fatimy, Jejíž sochu mám na stolku, u kterého píšu. Přiblížím se k Jejímu pravému uchu a pošeptám Jí: „Ty víš, že mi Ježíš svěřil do opatrování něco velice drahocenného. Týká se to Oslavení Jeho Těla a také je to pro spásu duší! Proto přicházím k Tobě, drahá Matko, a prosím Tě, jestli bys To za mě mohla opatrovat, střežit a bránit Ty. Ano, je to Zjevení Pána, svěřuji je úplně do Tvých Rukou. Musím mezitím pokračovat v práci pro Nejsvětější Srdce Ježíšovo, Které mě pozvedlo pro tuto misi a utvářelo mě.“ - Brzy mrtví opustí své hroby při zvuku Jeho Hlasu, všechno pro Jeho Slávu. Brzy bude vzkříšen Národ, Národ zasvěcený ve Tvém Svatém Jménu, neboť tak to bylo oznámeno již před dávnými časy.)

Mé dítě, nic nenaruší Boží Lásku k lidstvu, i když jsi pronásledována, soužena a napadaná; buď obezřetná a poslouchej Boha; nikdo nemá právo obviňovat ty, které si volí Bůh; budu střežit Zjevení, jako střežím všechna další Zjevení od Boha; měj důvěru ve Svatého, bdí nad Svým Dílem;

zjevuj Boží Lásku, Má Vassulo, beze strachu; pojď, setrvávej v neustálé modlitbě k Otci;

Děkuji Ti a dobrořečím Ti, Svatá Matko.


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message