DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Cesta ke Mně je úzká a obtížná

24. září 1989

Má duše jásá v Pánu,
přijď a pomoz mi slyšet Tě, vnímat Tě,
aby se má duše mohla radovat ve Tvém Světle.

milovaná, vnímej Mou lásku; už nehřeš; vnímej hodnotu všeho, co ses naučila z Mých Úst; odvahu, dcero; pamatuj, jsem vedle tebe a říkám ti vpravdě, že Mé Slovo, které jsem ti dal, se bude šířit jako ranní opar;

dovol Mi užívat tě každý den, dovol Mi vnukat ti Svá Horoucí Přání; chci, aby Můj oltář stále planul pro Mě, tvého Boha; jsi ke Mně připoutána, a přesto tak svobodná; od začátku jsem tě nikdy k ničemu nenutil, vždy jsem respektoval tvou svobodu; vzpomínáš si, jak jsem tě vedl krok za krokem každý den blíže k Sobě?

modli se, Má Vassulo, a dám ti Svou Sílu a vůli vytrvale pokračovat, protože Má ramena už jsou unavena nesením Kříže a potřebuji ochotné, obětavé duše, které by Mi s Láskou daly spočinout a dělily se se Mnou o Můj Kříž; všechny vás miluji k zbláznění a nechci ztratit ani jednoho z vás; potřebuji velkorysé duše, aby se Mnou sdílely Má utrpení;

chápeš Mě teď, Má Vassulo? Cesta ke Mně je úzká a obtížná, bude od tebe vyžadovat mnohem víc obětí, než Mi nabízíš nyní, ale pomohu ti pokračovat; neboj se, jak se teď někdy bojíš; vedu tě k posvěcení; Já jsem stále před tebou, tak se Mi nevzpírej; odevzdej se Mi, vzpomeň si, jak Má Láska zachraňuje; měj touhu po Mně a měj Mě na prvním místě; nikdy se nepřestávej modlit; neposkytuj ďáblu příležitost, aby tě mohl pokoušet, přestaň pochybovat, jak dlouho ještě budeš pochybovat?

květino, vím, že jsi křehká a slabá, ale věř Mi, nesu tvou slabost na Svých Ramenou; ponesu tě celou cestu do Svého Domu; Já, tvůj Bůh, jsem tě přijal za Vlastní, nebo ne? což opustím Své adoptivní dítě jen proto, že mu chybí síla a je stále ubohé? nikdy; přijal jsem tě za Svou Vlastní a nyní Mi skutečně patříš, vnímej Mou radost! něžně jsem tě pozvedl a přijal jsem tě takovou, jaká jsi, se všemi tvými hříchy, s tvou slabostí i chybami, abych na tobě celému světu ukázal, že Má Slitovnost trvá od pokolení do pokolení a že přes všechny vaše hříchy a nedokonalosti vám zcela odpouštím a jsem připraven přijmout vás jako Své děti, abyste měli podíl na Mém Království v Nebesích;

Má Láska trvá od pokolení do pokolení a vždy tomu tak bude; tak uchop Mou Ruku a dovol Mi, abych vás všechny vedl do Svého Domu; teď pojď ke Mně tak, jak jsi; miluji tě, Mé dítě; pojď ke Mně tak, jak jsi, a Já tě s láskou ponesu na Svých Ramenou do Svého Domu;


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message