DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Cesta ke Mně je úzká a obtížná

24. září 1989

Má duše jásá v Pánu,
pojď a pomoz mi slyšet Tě,
vnímat Tě, ať se má duše
může radovat ve Tvém Světle.

Milovaná, prožívej Mou lásku. Už nehřeš. Zhodnoť všechno, co jsi se ode Mne naučila. Odvahu, dcero. Pamatuj, jsem vedle tebe a říkám ti, že Mé Slovo, které jsem ti dal, se bude šířit jako ranní mlha.

Dovol Mi užívat tě každý den, dovol Mi vnukat ti Svá Horoucí Přání. Chci, aby Můj oltář stále planul pro Mne, tvého Boha. Jsi ke Mně připoutána, a přesto nemůžeš být víc svobodná. Od začátku jsem tě nikdy k ničemu nenutil, vždycky jsem respektoval tvou svobodu. Vzpomínáš si, jak jsem tě vedl, krok za krokem, každý den trochu blíž ke Mně?

Modli se, Má Vassulo, a dám ti Svou Sílu a vůli vytrvale pokračovat, protože Má Ramena už jsou unavena nesením Kříže a potřebuji ochotné obětavé duše, které by Mi s láskou daly spočinout a dělily se o Můj Kříž. Všechny vás miluji k zbláznění a nechci ztratit ani jednoho z vás. Potřebuji velkorysé duše, aby sdílely Mé utrpení.

Chápeš Mě teď, Vassulo? Cesta ke Mně je úzká a obtížná, bude od tebe vyžadovat mnohem víc obětí, než dosud, ale budu ti stále pomáhat. Neboj se, jak se teď někdy bojíš, vedu tě k posvěcení. Jsem stále před tebou, tak se Mi nevzpírej. Odevzdej se Mi, vzpomeň si, jak Má Láska zachraňuje. Touži po Mně, ať jsem pro tebe nejdůležitější. Nikdy se nepřestávej modlit. Neposkytuj ďáblu příležitost, aby tě mohl pokoušet. Přestaň pochybovat, jak dlouho ještě budeš pochybovat?

Květino, vím, že jsi křehká a slabá, ale věř Mi, nesu tvou slabost na Svých Ramenou. Ponesu tě po celou cestu do Svého Domu. Já, tvůj Bůh, jsem tě přijal za Vlastní, nebo ne? Což opustím Své adoptivní dítě jen proto, že ti chybí síla a jsi stále ubohá bytost? Nikdy. Přijal jsem tě za Svou Vlastní a jsi teď opravdu Má, pociťuj Mou radost! Něžně jsem tě pozvedl a přijal jsem tě, jaká jsi, se všemi tvými hříchy, s tvou slabostí a s chybami, abych na tobě ukázal celému světu, že Má Slitovnost sahá od pokolení do pokolení a že přes všechny vaše hříchy a nedokonalosti vám odpouštím úplně a jsem ochoten přijmout vás jako Své děti, abyste měli podíl na Mém Království v Nebesích.

Má Láska patří všem generacím a vždycky tomu tak bude. Chyťte se Mé Ruky a dovolte Mi, abych vás vedl do Svého Domu, pojďte ke Mně teď takoví, jací jste. Miluji vás, Mé děti. Pojďte tak, jak jste, ke Mně a ponesu vás s láskou na Ramenou do Svého Domu.


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message