DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Povýšení Kříže

14. září 1989

(Povýšení Kříže)

Vassulo, modli se víc, nikdy nepochybuj o Mé Lásce. Vždycky dodržuj Můj Zákon.

Udělej místo pro Mou Matku, vezmi Ji do náruče. Budu na tebe čekat v Domě Své Matky, ve Světnici Té, která Mě počala.

Pracuj pro Mne neúnavně a s velkou horlivostí ducha. Pracuj s láskou pro Lásku. Cti Mne, svého Boha a dovol Mi vychovávat tě, i když to znamená pomocí utrpení. Nabízím ti Své Umučení. Tvé rty teď mají říkat jen slova svatosti a spravedlnosti, a zdob Mne, milovaná, slovy, která vycházejí z tvého srdce. Ozdob Můj Kříž věnci lásky, ozdob Můj Kříž každou kapkou lásky, která je v tobě. Vytrvej a těš Mne teď, dal jsem ti tolik! Ať jsem u tebe vždycky na prvním místě. Dej Mi pocítit svou horlivost a nadšení, to Mě těší.

Jsem tvůj Učitel a ode Mne se budeš učit. Vassulo, modli se a žádej o Mou Sílu, nedovol Satanovi, aby využil tvé slabosti a pokoušel tě. Nepřestávej s psaním, pamatuj si Mé příkazy a plň je. Pojď, osvítím tě v těch věcech, které trápí tvou duši, což nejsem tvůj Duchovní Vůdce? Tak Mi věř. Uvědom si, Mé dítě, když jsem tě zvolil ubohou a slabou, Mé Svaté Jméno bude tím víc oslaveno.

Žehnám ti. Pojď, miluj Mne.

(Dnes to bylo, jako by se rozpoutalo peklo. Stále na mě útočil démon. Procházím další zkouškou, má duše je trýzněna.)

(Později, večer:)

Ježíši?

Já Jsem to. Můj anděli, neboj se, jen čekej a dívej se, jak pracuji. Já, Ježíš, tě miluji.

Klaním se Ti, Svatý Svatých.

(Ještě o něco později: vrátila jsem se k Ježíši pro další ujištění a uklidnění. Cítím, že jsem napadána a je mi bídně, mám hrozný strach, že se mýlím!)

Můj Pane, chraň mne od zlého a jeho útoků, vzdal ode mne úklady Satana, ať neklesám na duchu. Přijď!

"Dej, ať se zas veselím z Tvé Spásy,
podepři mě duchem oddanosti.
Budu učit nevěrné Tvým cestám
a hříšníci navrátí se k Tobě."1

Květino, přijmi Můj Pokoj. Modli se, Má Vassulo, ať tě démon nenajde spící. Modli se bez ustání.2 Jak je Mi tě líto ... milovat Mne znamená dát Mi všechno, chci všechno, co máš.

Ježíši, vezmi si cokoliv.

... jsi ochotna se ještě víc obětovat pro Mne?

Jsem ochotná, i když tělo je slabé. Žádala jsem Tě, můj Pane, abys mě táhl, když to bude nutné. Prosím, udělej to.

Ach, Vassulo, chci, abys všechno dělala dobrovolně. Miluji tě.

Pane, jsem ochotná.

Dovol Mi tedy ... přestaň Mi odporovat, odevzdej se Mi a neměj strach. Pokoj, Mé dítě. Démon tě nenávidí a nepřestává na tebe útočit, nepouštěj se Mne, drž se pevně.


2 Myslela jsem, že Ježíš chce, abych byla celou noc vzhůru a modlila se. Když říkal "Jak je Mi tě líto ...", Jeho Hlas byl mimořádně něžný.


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message