DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Povýšení Svatého Kříže

14. září 1989

(Povýšení Svatého Kříže)

Vassulo, modli se víc, nikdy nepochybuj o Mé Lásce a vždy dodržuj Můj Zákon.

Udělej místo pro Mou Matku, vezmi Ji do své náruče. Budu na tebe čekat v Domě Své Matky, ve Světnici Té, která Mě počala.

Pracuj pro Mě neúnavně a s velkou horlivostí ducha. Pracuj s láskou pro Lásku. Chval Mě, svého Boha a dovol Mi vychovávat tě, i když to znamená pomocí utrpení. Nabízím ti Své Umučení. Tvé rty by teď měly vyslovovat jen slova svatosti a spravedlnosti, a kvůli Mně, milovaná, Mě zdob slovy, která vycházejí z tvého srdce. Ozdob Můj Kříž věnci lásky, ozdob Můj Kříž každou kapkou lásky, která je v tobě. Vytrvej a těš Mě nyní, dal jsem ti tolik! Ať jsem u tebe vždy na Prvním místě, dej Mi pocítit svou horlivost a nadšení, které mi dělají radost.

Jsem tvůj Učitel a ode Mě se budeš učit. Vassulo, modli se a žádej o Mou Sílu, nedovol Satanovi, aby využil tvé slabosti a pokoušel tě. Nepřestávej s psaním, pamatuj na Má nařízení a následuj je. Pojď, osvítím tě v těch věcech, které trápí tvou duši, což nejsem tvůj Duchovní Vůdce? Proto Mi věř, dokonce i přes tvou nevýslovnou slabost dokončím toto Zjevení. Uvědom si, Mé dítě, že když jsem si tě zvolil ve tvé chudobě a slabosti, Mé Svaté Jméno bude tím víc oslaveno.

Žehnám ti. Pojď, miluj Mě.

(Dnes to bylo, jako by se rozpoutalo peklo. Stále na mě útočil démon. Procházím další zkouškou, má duše je trýzněna.)

(Později, večer:)

Ježíši?

Já jsem. Můj anděli, neboj se, jen čekej a dívej se, jak pracuji. Já, Ježíš, tě miluji.

Klaním se Ti, Svatý Svatých.

(Ještě o něco později: Přicházím zpět k Ježíši, abych se znovu ujistila a uklidnila. Cítím, že jsem napadána, je mi bídně, mám veliký strach, že se mýlím!)

Můj Pane, chraň mě od zlého a jeho útoků. Vzdal ode mě úklady Satana. Přijď dříve, než Můj duch ochabne!

„Vrať mi radost ze své spásy,
utvrď ve mně ducha velkodušnosti.
Hříšníky budu učit tvým cestám,
K tobě se odeberou zbloudilí.“1 

Květino, přijmi Můj Pokoj. Modli se, Má Vassulo, ať tě démon nenajde spící. Modli se bez ustání.2 Jak je Mi tě líto… Milovat Mě znamená dát Mi všechno, chci všechno, co máš.

Ježíši, vezmi si cokoliv.

… jsi ochotna se pro Mě ještě víc obětovat?

Jsem ochotná, i když tělo je slabé. Žádala jsem Tě, můj Pane, abys mě i táhl, když to bude nutné. Prosím, udělej to.

Ach, Vassulo, chci, abys všechno dělala dobrovolně. Miluji tě.

Pane, jsem ochotná.

Dovol Mi tedy… Přestaň Mi odporovat, odevzdej se Mi a neměj strach. Pokoj, Mé dítě, démon tě nenávidí a nepřestává na tebe útočit. Nepouštěj se Mě, drž se pevně.


2 Myslela jsem, že Ježíš chce, abych byla celou noc vzhůru a modlila se. Věděla jsem, že toho nebudu schopná kvůli vyčerpání. Když říkal: „Jak je Mi tě líto...“, Jeho Hlas byl mimořádně něžný.


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message