DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Živím tě Svou spiritualitou

23. srpna 1989

Vassulo, buď tiše, přijmi Mě v pokoji. Pracuji s tebou v mlčení. Hlásej Mé Slovo napravo nalevo a nikdy neváhej. Dal jsem ti ze Své Nekonečné Lásky dar celému lidstvu. Veleb Mne, miluj Mne, dbej, ať je Mé Jméno Svaté, Má milost je s tebou.

Slyš Mne, jakmile skončí Vinobraní, přijdeš ke Mně. Chci tě úplně přeměnit do Svého Těla. Já, Nejvyšší, tě nikdy neopustím, vím, že jsi nic. Tak vidíš, jakou tě chci? Zůstaň ničím, a budeš bydlet ve Mně. Buď spokojená a poslušná Mne, svého Boha, který jsem obklopen tisíci myriád andělů všeho řádu. Vnímej Mou Svatost, vnímej Mou Božskost. Upři své oči na Mne, na Mé Svaté Srdce. Buď Mou květinou. Pojď, skloň oči, když ti žehnám. Uděláš to teď? Přijmi tuto Cestu, kterou jsem pro tebe zvolil. Buď prostého srdce, protože to Mě těší.

Žádej Mě o Moudrost a Já ji v tobě znásobím, žádej Bystrost a Já ji na tebe vyleji, pros o tyto věci, když Mě vzýváš. Pojď, zhodnoť to všechno, co jsi se ode Mne naučila. Jsem tvůj Učitel, tvůj Vychovatel, učí tě Rty Moudrosti, vidíš? Živím tě, Má Vassulo, a víš čím? Spiritualitou. Svými Plody. Svým Ovocem ze Stromu Života. Vidíš?

Můj Jahve je ke mně dobrý,
Jeho Láska trvá věčně,
Jeho Věrnost od věků do věků.
Vytáhl mě z jámy a uzdravil mne.
Postavil mé nohy na skálu
a upevnil mé kroky.
Kolik zázraků jsi nám dal,
můj Pane!


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message