DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Kvůli tvé kázni na tebe budou hledět skrz prsty

7. srpna 1989

Pane?

Já jsem;

rozhlédni se kolem sebe a pochop; Mé Slovo je dáno tobě; poznávej Má Znamení a neboj se; požehnaná, zůstávám v tobě pro tvou nicotnost; zbavil jsem tě tvých řetězů; nedej se od nikoho1 vlákat do pasti; vzpomeň si, zahrnul jsem tě naukou a učil jsem tě rozlišovat; milovaná, ať tě nikdo neoklame; maličká, dávám mu2 Svůj Pokoj a Svou Lásku; žehnej mu a odpusť mu, tak jako Já, Pán, jsem mu odpustil;

Má Vassulo, řekl jsem, že všechno, co jsem ti dal, má sloužit Mým zájmům; to, že jíš přímo ode Mě, má zkrášlit tvou duši; zůstaň v Mé milosti, zůstaň v Mé Náruči; Já, Pán, ti zaručuji, že tě nikdy neopustím; kvůli tvé kázni na tebe budou hledět skrz prsty, budou ti odporovat, protože Mé Cesty nejsou jejich cestami,3 ale tito lidé budou marně plavat proti proudu;

buď v Pokoji; dcero, žehnám ti;


1 To bylo řečeno, když jsem se Pána znovu ptala na onu osobu, kterou jsem napomenula. Už jsem nevěděla, jestli byl můj úsudek pouhým „pocitem“, jak to ten člověk popsal, nebo jestli jsem to rozlišila správně.
2 Tomu konkrétnímu člověku.
3 Týkalo se to rozhodnutí inspirovaného Bohem, které však bylo přijato se zděšením.


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message