DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Být obrácen znamená přát si být s Bohem

12. května 1989

Ježíši?

Já jsem; vnímej Mě a kontempluj Mě; Já jsem Láska a jsem Svatý;

miluj Mě a buď svatá; budu tě učit, neboť jsem Moudrost; pojď, Má Matka tě miluje; Ona teď bude psát Poselství;

(Poselství na 19. května 1989 na setkání v Martigny.)

Mé dítě, Já, tvá Svatá Matka, ti žehnám; zde je Mé Poselství:

pokoj vám všem, miluji každého z vás a žehnám vám; naslouchejte a věnujte pozornost Našim Poselstvím v této době, uvědomte si, jak naléhavý je čas;

Ježíš i Já vás dnem i nocí voláme k obrácení; Naše Volání, vyzývající vás k obrácení, se dnes rozléhají po celém světě a budou ještě četnější; čas naléhá, Mé děti;

dnes se Mi svírá Srdce bolestí, protože, jak se zdá, mnozí z vás nechápou naléhavost Našich Poselství; prosím vás, rozjímejte o nich a zkoumejte sami sebe, abyste viděli, zda jste obráceni a na Cestě k Bohu; Mé milované děti, nestačí jen věřit v Boha a modlit se, být obrácen znamená těšit Boha, být v plné kontemplaci s Ním; být obrácen znamená být svatý a žít ve svatosti; být obrácen znamená smířit se s Bohem a milovat Boha z celé duše; myslete na lásku, kterou na vás Ježíš vylévá; žijte v Kristu, očistěte se a otevřete dokořán svá srdce, aby vás Ježíš mohl uzdravit; být obrácen znamená přát si být s Bohem, toužit po Něm celým svým srdcem;

mnozí zapomínají na to, že největším duchovním darem je láska; znovu vám připomínám Ježíšovo přikázání: milujte se navzájem, jako Já miluji vás; potěšte Mě a žijte Našimi Poselstvími; buďte Našimi malými mluvčími, všude rozsévejte Naše zrna; ať ti, kdo mají uši, slyší; uvědomte si naléhavost Našich Poselství;

Já jsem šťastná, že vás tu dnes večer vidím všechny pohromadě; žehnáme všechny náboženské předměty, které máte u sebe; ať je tento večer zvláštní příležitostí k rozjímání a k důkladnému zkoumání vašich duší; Ježíš a Já jsme vždy přítomni, abychom vám pomohli, proto k Nám mluvte svým srdcem a budeme vám naslouchat;

všem vám žehnám ve Jménu Otce i Syna i Ducha Svatého, amen;


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message