DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Žehnej svým pronásledovatelům

11. dubna 1989

(Dnes začíná skutečné pronásledování. Ježíš mi dal na srozuměnou, že o těchto pravoslavných Velikonocích pocítím Jeho Utrpení. Blíží se naše Velikonoce.)

Pane, mnozí mě obviňují z toho, že jsem falešný prorok. Hledají proti mně jakýkoliv důkaz, třeba i falešný, aby mohli říci, že toto poselství není božské. Už se našlo několik lživých svědků. Obviňují mě z toho, že jsem ďáblova zbraň, která má zničit dílo jiného charismatika.

drž se Mě; pokoj, Mé dítě, nic Mi neodpírej; Oba1 jsme s tebou; pamatuj si, je to Satanův kouř a věř Mi, kouř nikdy dlouho nevydrží; rozplyne se a zmizí;

Vassulo, Já, tvůj Bůh, tě miluji láskou, kterou pochopíš až v Nebi;

buď požehnána, Mé dítě, za všechny pomluvy, které o tobě říkají, a za všechna falešná obvinění; buď šťastná, protože tvoje odměna v Nebi bude veliká; věříš Mi teď? kolikrát jsem ti říkal, že budeš pronásledovaná tak, jako jsem byl pronásledován Já? Mé Poselství zapálí srdce, ale někteří přesto všechno obrátí proti tobě, aniž by si uvědomovali, že když odsuzují Má Poselství, tak odsuzují Mě; neříkal jsem, že tě budou zkoumat, aby našli nějaké pochybení? tak jako to dělali i ostatním, které jsem poslal? žehnej svým pronásledovatelům, modli se za ty, kdo tě obviňují, odpouštěj jim všem z celého srdce, uč se, Má Vassulo, že Já jsem Láska; miluj Mě, potřebuji tuto lásku, abych ji dal druhým; miluj Mé bratry, jako Já miluji tebe;

Ale Pane, někteří jsou úplně slepí!

důvěřuj Mi, maličká, Svým Světlem osvítím mnohé a budu na ně zářit;

požehnaná Mé Duše,2 což jsi zapomněla na Mé Umučení? trpěl jsem z Lásky, buď teď se Mnou zajedno; to Já jsem dovolil, aby se to všechno stalo, abys okusila tentýž Kalich, ze kterého jsem pil při Svém Umučení;3 miluji tě a pro tuto lásku, kterou k tobě cítím, Mé dítě, jsem ti tentokrát dovolil pít ze Svého Kalicha; pozvedám malé duše a přetvářím je, aby vypadaly jako malé obrazy Mého Utrpení; šťastní jste vy, kdo jste Mi nabídli své srdce a duši, abych z vás Svýma Božskýma Rukama utvořil další malý kříž;

raduj se, duše! buď šťastná a raduj se z Mého Daru! ale pamatuj, maličká, že pod stejným nebem jako ty žijí i draví vlci, kteří se ukrývají pod ovčí kůží; to jsou ti falešní proroci, před kterými jsem tě varoval;

(Prosila jsem Pána, aby mi odpověděl ohledně těchto lidí, tentokrát slovy Písma. Otevřela jsem Bibli a můj prst padl na proroka Jeremiáše 23,10 a dál. Tato pasáž mluví o falešných prorocích: Jeden z těch, kteří mě obviňují, je falešný prorok.)

milovaná, neboj se, jsem před tebou; buď šťastná, že tě všemožně pomlouvají; Mé Oči pozorují tyto lidi, slyším, co říkají a cítím jejich srdce;

Ano, ale jsi se mnou a nemám se čeho bát.

odvahu, dám ti Svou Sílu, abys mohla pokračovat; my, společně?

Navždy a věčně.

(Jako by všechno to pronásledování nestačilo, odmítli nám poskytnout sál, který jsme si pronajali pro naše shromáždění. Prostě nám to odmítli, přestože jsme jej měli zamluvený dlouho dopředu. Řekli nám, že si tam nepřejí žádná náboženská hnutí. A tak jsem zůstala bez sálu s 200 lidmi na krku týden před naším shromážděním. Ale Pán nám přišel na pomoc. Umožnil nám setkat se v Jeho kostele. V malém kostele, který patří kapucínům. Ano, Jeho Výsost si vybrala nejpokornější a nejchudší ze všech Bratří jako Znamení pro ty, kdo pronásledují Ježíšovo Poselství.)


1 Naše Svatá Matka a Ježíš.
2 Když slyším tato slova z Božích Úst, zmocňuje se mě dojetí. A Jeho Vznešenost mi dává zakusit tento „stan“ zahalující mé tělo více než kdy jindy. Mám pocit, že toto vyhnanství, ve kterém se nacházím, je nekonečné…
3  Znělo to, jako by mi Ježíš nabízel nějaký dárek! A já jsem šťastná, že mi nabídl Svůj Kalich.


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message