DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Mí proroci jsou částí Mého Těla

2. dubna 1989

Pane?

Já jsem to. Dívej se na Mne s vírou dítěte a zkrášluj Mou Církev.

Pane, proč je pro některé lidi tak těžké uznat proroky této doby a Slova, která říkáš?

Vpravdě ti říkám, že Mé ovce poznají Můj Hlas.

Ale, Pane, i když skeptikům může člověk prokázat obrácení a uzdravení velkých hříšníků, přesto je ani tyto výsledky nepřesvědčí.

Má Vassulo, dokonce ani kdyby někdo přímo před jejich očima vstal z mrtvých, nepřesvědčilo by je to ... o nich stále platí Izajášovo proroctví:1 "budete poslouchat a znovu poslouchat, a přece nic nepochopíte, dívat se a opět se dívat, a nic nepoznáte. Protože zhrublo srdce tohoto lidu, jejich uši otupěly a zavřeli své oči, ze strachu, že by mohli vidět svýma očima, slyšet svýma ušima, pochopit svým srdcem a být obráceni a ode Mne uzdraveni."

Mnozí zapomínají, že Mí proroci jsou také částí Mého Těla. Skutečně jsem každému z vás udělil milost, abyste mohli utvořit jednotu. Nejdražší dítě, utvářel jsem některé jako apoštoly, jiné aby byli kněžími, učiteli, a někteří proroky v dobách vzpoury, tak proč je tolik z vás překvapených a odmítáte Mé proroky? Jak může Mé Tělo fungovat, když se odsekne některý z jeho údů? Jsem unaven, Mé Tělo je neustále mrzačeno a rváno na kusy. Květino, přijmi s láskou své pronásledovatele, neodsuzuj je. Moji proroci budou vždycky pronásledováni, souzeni, bičováni, utlačováni, vyháněni z města do města v opovržení a křižováni, a tak budete na sebe stále svolávat krev všech svatých, která byla na zemi prolita. Písmo nikdy nelže.

Já jsem Slovo. Pojď, Mé dítě, stvořil jsem tě, abys konala pokání za duše v očistci. Modli se, květino. Jak málo víš o tom, co působí modlitby duším v očistci. Uhas jejich oheň modlitbou. Usmiřuj za ně. Pojď.PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message