DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Měj touhu po Otci

1. dubna 1989

Ježíši?

Já jsem to. Dej se vést Láskou. Nenaslouchej chytrým, jsou jak zákoníci v Mé době. Evangelizuj s láskou pro Lásku, dej všem pocítit Mou Nekonečnou Lásku.

Toužím po Tobě, Pane!

Maličká, Mé Srdce se raduje, když tě cítí a slyší tě říkat: "Toužím po Tobě, Pane." To jsou plody oddanosti. Buď Mým odrazem, Mou kopií. Měj touhu po Otci. Toužil jsem po Otci, když jsem byl na zemi. Modlil jsem se bez přestání, toužil jsem být v neustálém spojení se Svým Otcem, v jednotě Lásky.

Žačko, jsem tvůj Učitel, který tě pozvedl s Moudrostí. Naplňuj Mě radostí a buď se Mnou stále ve spojení. Ať jsem u tebe na prvním místě a měj stálou touhu po Mně. Raduj se, když se setkáváš se Mnou způsobem, který jsem ti dal. Zůstaň Mi blízko, žádám od tebe jedině lásku.

Pane, je mi líto duší, které jsou v pekle, nakonec to byli lidé jako my, byli jedněmi z nás na této zemi. Kdyby bylo možné je nějakým způsobem vyvést z pekla a změnit je...

Dal jsem jim svobodu vybrat si mezi dobrem a zlem, ale oni dali přednost zlu, přes všechno Mé žadonění a volání Lásky.

Ale Pane, proč by nemohla být ještě nějaká možnost ...

Dítě, nechápeš, že Mě úplně odmítli, miloval jsem je až do poslední chvíle jejich života. Vedeni Satanem dali přednost jeho následování. Dokonce i po jejich smrti jsem byl před nimi, ale oni dobrovolně šli za Satanem bez nejmenšího zaváhání. Je to výlučně jejich rozhodnutí, navždy si zvolili peklo.

Ó, Pane, dej mi vždy konat Tvou Vůli.

Vassulo, nikdy se nepouštěj Mé Ruky. My, nás, po celou věčnost. Každá kapka lásky je k něčemu dobrá. Potřebuji lásku, abych zachránil duše před cestou zkázy. Pojď.


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message