DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Jsme tvůj Život - Zůstaň Mou obětí

26. března 1989

(Po mé návštěvě Garabandalu)

Má růže, hleď, jak tě vedu. Všímáš si, jak ti urovnávám stezku? Přivedl jsem tě do Garabandalu, abys splnila Mé přání, žádal jsem tě, abys posvětila Garabandal, zavedl jsem tě tam a udělala jsi to.

Pamatuj si, Má Vassulo, Mé Cesty nejsou vašimi cestami. Učil jsem tě, aby ses oddala jen Mně, nechala prostor pro Mého Ducha, aby v tobě dýchal, že? Nikdy tě neopustím. 

Má růže, miluji tě. Když ke Mně takto přicházíš, zachováváš Má nařízení, obětuješ Mi svou vůli. Ať jsem u tebe vždycky na prvním místě, nikdy nepočítej čas, který Mi věnuješ. Vždycky si přej být v neustálém spojení se Mnou, jsem tvůj Život. Připoutání ke Mně ti prospívá. Vtáhnu tě hlouběji do Svého Nejsvětějšího Srdce a povedu tvou duši k dokonalosti.

Těš Mě tímto způsobem a svěř se do Mých Rukou. Měj důvěru. Pojď, dělej Mi radost a chval Mne. Má Matka, která je i tvou Matkou, tě chrání, vede, pomáhá ti. Dcero, dobrořeč Jí. Nikdy nepřestávej s modlitbou.

Klaním se Ti, můj Bože.

Stále se Mi klaněj.

(Později během dne jsem pocítila vyčerpanost, cítila jsem, že úkol, který mi Bůh svěřil, mě drtí. Budou všechny tyto oběti k něčemu dobré? Nebo budou nadarmo? Budu mít ještě sílu pokračovat, jako bych nikdy neměla přestat? Nebo jednoho dne zjistím, že je to nad mé síly a vzdám to?)

Měj Můj Pokoj. Poslouchej Mne, Moudrost tě poučila, neboj se. Buď šťastná, že jsem tě vyvolil, abys sdílela Má utrpení. Můj Kříž, jakkoli drahocenný, spočívá na tobě. Potřebuji si odpočinout. To všechno, co Mi dáváš, nebude marné ... nic není marné. Jsem oslavován.

Zůstaň Mou obětí, milovanou obětí, které Můj Otec laskavě dovolil dělit se se Mnou o Můj Kříž Pokoje a Lásky. Tvá soužení na tomto světě nebudou lehká. Uvědom si, že už nepatříš světu, a podle toho se k tobě svět bude chovat. Budou se ti posmívat, zapomínajíce, že jejich těla se změní v prach. Varuj se tedy zbytečného reptání.1 Prosím tě jen o tvé účastenství, z lásky všechno sdílet s Láskou. Kalich Lásky chutná hořce, velice hořce. Nemohla by ses o Něj dělit se Mnou? Neodporuj Mi! Což jsem někdy odmítl vyslyšet tvou snažnou prosbu ze země? Ujišťuji tě, nic nepřijde nazmar.

Od věčnosti znám tvou křehkost. Jako o růži, která vyžaduje zvláštní péči, tak se o tebe starám. Odstraňuji tvé výhonky, když je to nutné. Mé Oči na tobě stále spočívají, žárlivě tě střeží, aby tě neutrhl nějaký cizinec. Nikomu nedovolím dotknout se tě, ani jejich prsty nezmačkají tvé plátky. Bdím nad tebou dnem i nocí. Jsem tvůj Strážce, měj důvěru, nikdo ti nesmí ublížit.

(Toho dne večer, unavená dlouhým cestováním předešlého dne ... 12 hodin ve voze ... jsem se šla modlit Růženec, s očima upřenýma na fatimskou sochu. Byla jsem u čtvrtého tajemství, když se náhle plášť a šaty Panny Marie změnily v jasné stříbro, to stříbrné světlo bylo tak intenzivní, že se zdálo, že vychází zevnitř sochy. Jako by oživla. Netrvalo to patrně déle než pět vteřin. Bylo to krásné, protože mě to povzbudilo k lepší modlitbě a byla jsem tak šťastná!

Druhý den, když jsem se zase modlila Růženec a podívala se na sochu Panny Marie z Fatimy, jsem si najednou všimla, že malý defekt (který mě trápil) na Jejím Oku, už tam nebyl, že už jsou obě Oči v pořádku. Byla to maličká chyba a říkala jsem si, že domaluji těch několik chybějících řas na Jejím víčku. Teď už to není třeba, obě oči jsou perfektní.)PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message