DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Dovol Mi zdokonalit tě

20. března 1989

(Lurdy, Francie)

Vassulo, to jsem Já, Ježíš. Nedovol zlému, aby tě klamal. Všechno, co jsem ti dal, je Mé.

Svádí mne k pochybám ...

Proč mu nasloucháš? Cvičil jsem tvé ucho nebo ne? Otevřel jsem tvé oči, abys Mě viděla, tak proč pochybuješ? Mnozí Mí služebníci dostali tytéž dary jako ty, tak proč pochybuješ? Vassulo, Mé jehňátko, jsem tvůj Dobrý Pastýř, který tě vede odpočinout si na zelené pastviny. Chráním tě ve Svém Náručí. Sytím tě Svými Ctnostmi. Dávám ti spočinout ve Svém Srdci. Mé Oči tě nikdy neopouštějí, tak proč pochybuješ o Mých Dílech?

Protože já nejsem dobrá.

Vím, ale dovol, ať tě zdokonalím. Vidíš?1 Jsem Láska. Ted' jsme spolu, Já a ty, tvá ruka v Mé Ruce. Nepustím tvou ruku, aby sis uvědomovala Mou Přítomnost.

Pojď, my, nás?

Ano, Pane.

Dej Mi to tedy vědět.

(Později v Lurdech: Šli jsme do jeskyně, kde se Panna Maria zjevila sv. Bernadettě. Navštívili jsme kryptu, to byl první kostel postavený po zjeveních. Tam mi Panna Maria řekla:)

"Nakonec Naše Srdce zvítězí."


1 Cítila jsem, jak mě zaplavuje teplá sprška Boží lásky. Bylo to nádherné.


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message