DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Čtěte Jonáše

8. března 1989

Pane?

Já jsem to. Vedl jsem tě, abys četla Jonáše, protože chci, aby Mé děti pochopily, že vždycky mohu oddálit trest, který mám připravený pro vaši zlou generaci. Nechci, aby Kalich Mé Spravedlnosti přetekl, tak jak je tomu teď, a proto vám říkám: litujte, postěte se a buďte svatí!

Pane?

Já jsem to.

Pane, někteří se postí, litují a snaží se. Stačí to? Nejsme na správné cestě?

(Měla jsem dojem, že jsme se za posledních pár let trochu polepšili a jsme na správné cestě.)

Má Vassulo, mnoho jich jde cestou zkázy pro zlo, které se v nich nahromadilo. Jejich nitro je černé jako noc. Jak můžeš říkat, že tato generace je na správné cestě?

Co můžeme dělat, aby si každý uvědomil, že jsme na pokraji zkázy? Někteří o tom nemají ani ponětí!

Jestliže bude dále drcen Můj Duch a Moji Vlastní budou tutlat Má Varování, potlačujíce Mého Ducha, jestli budou pohrdat Mými proroky a skoro s radostí oznamovat, že zjevení Naší Přítomnosti jsou nepravdivá, nebudu to už snášet, Má Spravedlnost převládne ... dnes ještě k vám přicházím jako Nejslitovnější Přítel, ale zítra k vám sestoupím jako přísný Soudce. Potlačují Mého Ducha, posmívají se Mým Požehnáním, jsou to Kainové dneška.

Všechny vás miluji k zbláznění. Buďte si toho stále vědomi, zmírním Svou Spravedlnost, jen když bude vykonáno obrovské pokání.

Láska vás miluje. Je zde Svatý Michael:

Dítě Boží, nic není nemožné u Boha.

Je zapotřebí obrovského pokání. Obrátí-li se tvá generace, Svatý Svatých zmírní Svůj Trest. Ať slyší, kdo má uši, protože Jeho Milosrdenství sahá od pokolení do pokolení k těm, kdo se Ho bojí. Buďte bdělí. Nikdy nepřestávejte s nápravou. Ti, kdo se vám dnes smějí, budou pak skřípat zuby. Já, Svatý Michael, se bez přestání modlím za tuto zlou generaci.

Modli se, dítě, a buď poslušná Pána, veleb Pána, že mezi vás vylil Svého Svatého Ducha.

Svatý Michaeli, děkuji ti.

Pokoj tobě.

Vassulo.

Ano, Pane?

Připiš toto: jak se mohou Moji Vlastní s klidem modlit apoštolské vyznání Víry a říkat: "věřím v Ducha Svatého", když většina z nich odmítá Díla Mého Ducha, popírá Je a deptá? Říkám ti, skutečně v nich nenacházím žádnou svatost. Když v této temnotě zdálky poskvrňují tento malý plamen, zacházejí s ním jako vichřice, aby zhasl a oni mohli ve tmě pokračovat ve svém zlém díle a nevyšlo to na světlo. Ne, Vassulo, zdá se, že oni nechtějí žít ve Světle.

Klaním se Ti, Pane, mé Světlo, Světlo světa!1

Pojď, těšíš Mě. Jednoho dne, Mé dítě, nebudeš vidět nic jiného než Světlo, skutečné Světlo! Nikdy neztrácej odvahu, jsem s tebou až do konce.

Děkuji Ti, Pane Ježíši. Buď požehnán. Veleben buď Pán.


1 Napsala jsem "Světlo tohoto světa", pak jsem zaváhala a vymazala "tohoto", protože mi napadlo, že v tomto našem světě vládne temnota. Ježíš se tomu usmál.


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message