DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Čti Jonáše

8. března 1989

Pane?

Já jsem; vedl jsem tě k tomu, abys četla Jonáše, protože chci, abys ty i Mé děti pochopili, že vždy mohu oddálit Trest, který jsem připravil pro vaši zlou generaci; nechci, aby Kalich Mé Spravedlnosti přetékal jako nyní, a proto vám říkám: litujte, postěte se a buďte svatí!

Pane,

Já jsem;

Pane, někteří se postí, litují a snaží se. Stačí to? Nejsme na správné cestě?

(Měla jsem dojem, že jsme se za posledních pár let trochu polepšili a že jsme na správné cestě.)

Má Vassulo, mnoho jich jde cestou zkázy, protože se v nich nahromadilo zlo; jejich nitro je černé jako noc; tak jak můžeš říkat, že tato generace je na správné cestě?

Co můžeme dělat, aby si každý uvědomil, že jsme na pokraji zkázy? Někteří o tom nemají ani ponětí!

dokud bude Můj Duch pošlapáván, dokud budou Moji Vlastní tutlat Má Varování a potlačovat Mého Ducha, pohrdat proroctvími a téměř s radostí oznamovat, že zjevení Naší Přítomnosti jsou nepravdivá, nebudu to už snášet; Má Spravedlnost převládne… dnes k vám ještě přicházím jako ten Nejslitovnější Přítel, ale zítra k vám sestoupím jako přísný Soudce; potlačují Mého Ducha, zesměšňují Má Požehnání; to jsou Kainové dneška;

všechny vás miluji k zbláznění, vždy na to pamatujte; zmírním Svou Spravedlnost pouze tehdy, až bude vykonáno obrovské zadostiučinění; 

                                         

Láska vás miluje; zde je Svatý Michael:

dítě Boží, u Boha není nic nemožné;

je zapotřebí obrovského pokání; obrátí-li se tvá generace, Svatý Svatých zmírní Svůj Trest; ať ti, kdo mají uši, slyší, neboť Jeho Milosrdenství sahá od pokolení do pokolení k těm, kdo se Ho bojí; buďte bdělí, nikdy nepřestávejte konat zadostiučinění; ti, kdo se vám dnes smějí, budou později skřípat zuby; Já, Svatý Michael, se bez přestání modlím za tuto zlou generaci;

modli se, dítě, a buď poslušná Pána; veleb Pána za to, že na vás všechny vylil Svého Svatého Ducha;

Svatý Michaeli, děkuji Ti.

pokoj tobě;

Vassulo;

Ano, Pane?

přidej toto: jak se mohou Moji Vlastní s klidem modlit apoštolské vyznání Víry a říkat: „věřím v Ducha Svatého“, když většina z nich odmítá Díla Mého Ducha, popírá Je a drtí? říkám ti vpravdě, nenacházím v nich žádnou svatost; když v této temnotě jen z dálky zahlédnou malý plamínek, přijdou na něj jako vichřice a uhasí jej, aby jejich zlé dílo nevyšlo najevo a oni v něm mohli ve tmě pokračovat; ne, Vassulo, nezdá se, že by chtěli žít ve Světle;

Klaním se Ti, Pane, mé Světlo, Světlo světa!1

pojď, děláš Mi radost; jednoho dne, Mé dítě, nebudeš vidět nic jiného než Světlo, pouze Světlo! nikdy neztrácej odvahu, neboť jsem s tebou až do konce;

Děkuji Ti, Pane Ježíši. Buď veleben. Veleben buď Pán.


1 Když jsem psala „Světlo tohoto světa“, zaváhala jsem a poté jsem vymazala „tohoto“, protože mě napadlo, že v tomto světě vládne temnota. Ježíš se nad tím pousmál.


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message