DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

MOŽNOSTI STRÁNKY: TISK | SDÍLET | NAHLÁSIT CHYBU
 

Dovol Mi, abych ve tvé nicotnosti byl Vším

26. února 1989

Pane?

Já jsem to. Přijmi Můj Pokoj. Už tě poučuji víc než tři roky, že?

Ano, Pane.

Měj stále důvěru, nikdy tě neopustím. Má pouta jsou Věčná Pouta, jsi se Mnou spojená, připojená ke Mně. Já a ty, ty a Já, na věky ve sjednocení Lásky. Ó, ano!1 Toužíš po Mně, jsi v Mé Milosti. Dychti po Bohu, po svém Otci. Dej Mi pocítit, že nepatříš světu. Ať se Mi líbíš, květino, obrať se ke Mně tím, že hledáš Mé Světlo. Žízni po Mně. Právě tak jako květina potřebuje zahradníka, aby zůstala krásná, tak potřebuj Mne, Mé Světlo, Mé Prameny. Rosť, Má milovaná, rosť ve své víře.

Pojď, pošeptám ti do ucha, kterou část Písma budeš číst při příštím modlitebním shromáždění. Opři se o Mne, Já tě podepřu. Připomeň si, že jsi nic, dovol Mi, abych v tvé nicotnosti byl Vším. Vždycky se přesvědčím, kolik je ve tvé lampě oleje, nikdy ji nenechám prázdnou. Vždycky uchovám tvůj oheň hořící, nikdy tě nenechám v temnotě. Povedu tě v Pokoji, proto chci, abys Mě nikdy neztrácela z očí.

Pane?

Já Jsem.

Mohu se Tě na něco zeptat?

Svobodně se ptej.

Pane, probudil jsi mě z mrtvých, že ano?

Probudil jsem tě.

Pane a Spasiteli,
sytíš mě v hojnosti.
Bdíš nade mnou dnem i nocí,
aby se mi nic zlého nestalo.
Zvedáš mě k Sobě, když jsem v nebezpečí,
že mě ušlapou ti, kteří mě pronásledují.
Jsi můj Zahradník, Vůdce, Učitel,
Manžel, můj Svatý Průvodce.
Jsi Bůh a velmi Něžný. 

Proto mi dovol zeptat se Tě, Pane, na toto: 
Vylil jsi na mne Svého Ducha.
Nevyleješ Svého Ducha i na mé bratry a sestry?
Hledal jsi mě mezi mrtvými a vzkřísil jsi mě.
Nevzkřísíš ostatní mrtvé?

Má Vassulo, vzkřísím mrtvé. Už teď se starám o tyto mrtvoly, brzy něco kolem sebe uvidí, něco nevídaného. A budou svědky něčeho neslýchaného, nikdy předtím neslyšeného. A ti, jimž nikdy nikdo neřekl o Mé Kráse, uvidí Mě, Světlo, a ti, kdo nikdy předtím neslyšeli o Mé Lásce, Ji pochopí a obrátí se. Budou novými nádobami Mého Slova, aby ke Mně vrátili vaši mládež. Ano, budou to cizinci, kdo znovu zbudují Mou Církev. Znovu vystavějí staré ruiny, pozvednou to, co tu teď leží zničeno, zřídí znovu všechno, co je teď v sutinách. Nepozorovala jsi to?

Je jich ale jen troška, ve srovnání s rozpadajícími se troskami Tvé Církve, Pane.

Postarám se, že jich bude mnoho. Jen vyčkej a dívej se. Láska se vrátí jako Láska. Jsem vždycky s vámi. Pojď a odpočiň si ve Mně. My, nás?

Navždy!


1 Pocítila jsem náhle něco jako velký stesk po svém Nebeském Otci, touhu být Mu nablízku. Cítila jsem se jako osamělá vdova nebo sirotek. Tato touha po Bohu je velmi bolestná.


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message