DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Evangelizuj s láskou pro Lásku

27. ledna 1989

Já, Pán, tě miluji. Jsem Princip tvého života a stále všechno udržuji, neboť Já Jsem.

Zůstaň v Mém Světle. Odměň Mě tím, že ke Mně přivádíš duše. Hýčkej Mě svými dětskými slovy. Nikdy nepřestávej s modlitbou. Buď si vždycky vědomá Mé Přítomnosti. Jednej teď se Mnou jako s Králem. Věnuj Mi girlandy lásky, obětuj Mi modlitby jako vonný dým, který stoupá k Nebi, přinášej Mi duše, abych je zachránil, přiveď je ke Mně, abych je posvětil ve Výhni Svého Svatého Srdce, chtěl bych z každé z nich udělat Živoucí Pochodeň Lásky. Cti Mě teď a evangelizuj s láskou pro Lásku.

Pojď, chval Mne.

Veleben buď Pán, který
shlédl na mou nízkost
a pozvedl mě.
Veleben bud Pán,
že mě vzkřísil z mrtvých.
Chvála Bohu, že sestoupil
a vykonal dlouhou cestu k nám,
aby nás vykoupil od zla.
Veleben buď Pán pro slitování,
které má se Svými dětmi.
Amen.

Živ se ode Mne. Pojď, my, nás?

Ano, můj Pane.


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message