DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Odpouštějte

22. ledna 1989

Pane?

Já jsem u tebe, dítě; drž se plánu, který jsem ti předložil; modli se neustále o Ducha rozlišování a pravdy, aby na tebe sestoupil; buď pevná, i když tě pronásledují, volej ke Mně a ke své Svaté Matce; Vassulo, drž se pevně všeho, co jsem ti dal;

nejsi první prorok, kterého Moji vlastní odsuzují a zacházejí s ním nespravedlivě; ne, opravdu nejsi; Moji nejlepší přátelé Mi zasazují ty nejhlubší Rány, neporozuměli, nevědí, co činí; jejich srdce nemají pokoj, trápí je to, že jsem vyvolil tebe, Mé dítě; trápí je, že Já mohu sestoupit i na Slabost, a také ji milovat; vůbec neporozuměli Mému Srdci, které je Propastí Milosrdenství;

mnozí z nich jsou pomstychtiví; když se každodenně modlí k Otci, přistupují k Němu s čistým svědomím, když Otce prosí, aby jim odpustil tak, jako oni odpouštějí druhým? jak mohou prosit Otce, aby jim odpustil, když dodnes neodpustili tobě? bez váhání tě odsuzují, volají po pokoji, ale v nich samých není pokoj, neboť ani jeden z nich nelituje své zloby; kde je vaše horlivá snaha o Mír? kde je vaše touha po jednotě? jestliže jste dnes rozděleni, pak je to kvůli vaší zlobě, pro vašeho ducha Neodpuštění;

kde je láska? zůstala v tobě ještě nějaká láska, tvorstvo? nezůstala v tobě už žádná moudrost? Já, Pán, jsem řekl, že dám i těm nejubožejším z vás a že budu mluvit k národům skrze lidi, kteří mluví podivnými jazyky, a ústy cizinců, ale přesto Mi nebudou naslouchat;

Má Vassulo, žádný strach, pronásledování budou vždycky; ty, milovaná, se drž toho, co jsem ti dal; nyní jsi Mou dcerou, protože tě vede Můj Svatý Duch; proto se na Mě upni a stůj pevně; nikdy tě neopustím;

  

Sláva Bohu za Milosrdenství a Lásku, kterou mi prokázal!

neboj se, jsi v bezpečí, jsi v náručí svého Abba; my, společně;

Ano, navždy.


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message