DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Moudrost tě pozvedla
Dávám i těm nejbědnějším duším

14. února 1987

(Když jsem se pomodlila k Matce Boží Memorare Svatého Bernarda.)1

Celé zjevení je od Boha.

Vassulo, slyšíš Mě? Naslouchej Mi. Jsem to Já, Maria, Svatá Panna. Neboj se Mne. Znám tvé těžkosti. Ptáš se, zda je to všechno pravda, ale prosím tě, důvěřuj v Boha. Rozmnož svou víru.

Působí v tobě, Mé dítě. Nerozpakuj se a podrob se. Svěř se do Jeho rukou a dělej, co od tebe žádá. Jsem s tebou a pomáhám ti. Buď v pokoji, neboť On tě vede.

Vassulo, Ježíš tě utváří, aby ses stala silnou, abys mohla odolat pokušení. Živí tě, když ti dává všechno, co ti chybí.

Vzpomeň si, Má dcero, Moudrost tě pozvedla, chápej dobře důvod.

To všechno není jen pro mne. Patří to i ostatním.

Ano, vzděláváš se, abys byla poselkyní Boží.

Nevím, jak mám být Boží poselkyní.

Bůh ti kázal a naučil tě milovat Ho. Důvěřuj Mu, neboť jsou nespočetné Jeho poklady a nevyčerpatelné je Jeho Milosrdenství. Miluje tě s nevýslovnou něhou. Střeží tě milujícíma očima. Každé nebeské slovo žije věčně.

Musím se učit víc milovat.

Budu tě učit. Buď klidná.

(Později:)

Vassulo, jsem to Já, Ježíš. Dávám ti sílu, abys Mne mohla potkat.

Pokračuj se Mnou, neboť upevním Svá slova, aby je mnozí četli a mohli z nich mít užitek. Má dcero, až bude toto zjevení zajištěno, budu připravovat tvé setkání se Mnou. Toužím tě mít vedle Sebe.

Vassulo, pohleď na Mne.2 Jsi šťastná, že Mne tak potkáváš?

Ano, velmi šťastná. Toto charisma si vůbec nezasloužím.

Přijmi je. Přijmi, co ti dávám, dávám i těm nejbědnějším duším. Vassulo, slyšela jsi, že dávám moudrost prostým dětem, a ne učeným a zdatným?

Ano, slyšela jsem o tom. Proč to?

Vybral jsem si nehodné duše, abych je utvářel, takové, které vědí málo nebo nic.

Budu se o tebe starat, Vassulo, neboť jsem bohatý. Se Mnou ti nebude nic chybět. Miluji tě!

Chápeš, proč Mě děláš šťastným pokaždé, když se setkáme? Jsem šťastný, že tě mám konečně u Sebe. Neměl by se radovat otec, který zase nalezl své ztracené dítě? Byla jsi zbloudilá, daleko ode Mne a Já jsem tě hledal a zase jsem tě našel. Jak bych se tedy neměl těšit, že tě zase mám? Vassulo, u Mne se budeš učit. Budu tě učit všem ctnostem, abych ti umožnil oslavit Mne. Mé dítě, uč se přijímat rosu ctnosti, uč se oslavovat Mne, uč se od Moudrosti. Miluji tě. Jdi teď v Pokoji a volej Mne, kdykoli si to budeš přát. Chceme se spolu modlit.

(Modlili jsme se.)

Buď teď Mou společnicí a uchovávej Mne ve svém srdci.


1 Pamatuj, láskyplná Panno Maria ...
2 Podívala jsem se Ježíšovi do tváře. Hleděl přímo na mne.


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message