DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Pros otce Pia

14. listopadu 1988

(Dnes jsem pozorovala obraz Otce Pia, který je dle Ježíšových slov velký Svatý. Pod jeho obrazem je v celofánu kousek jeho řeholního roucha. Je tmavě hnědý, protože byl kapucín. Když jsem se na něj dívala, bylo mně jasné, že jsem dostala kousek jeho hábitu proto, že on to chtěl. Proto jsem se k němu modlila, a protože je velký Svatý, prosila jsem ho, aby ve mně zlepšil všechno, co je špatné. Ale protože je na mně možná zlých věcí mnoho, prosila jsem ho, aby mě zbavil aspoň dvou. Naznačovala jsem mu, že by mi mohl pomoci úplně se zbavit ješitnosti a posílit mou víru v Pána.)

Pane?

Já jsem to.

Osvítil jsem tě, ať prosíš Otce Pia, aby se za tebe modlil. Pojď, dnes budeš psát Mé Poselství, aniž bys Mě slyšela. Povedu jen tvou ruku.

(Ježíš způsobil, že jsem Ho přestala slyšet.)

"Často litujte, přinášejte přede Mne všechny své hříchy, abych vám mohl odpustit. Pojďte ke Mně, tak jak jste, a Já vás učiním dokonalými. Oslavujte Mě tím, že Mě milujete, chvalte Mě v každou dobu. Já jsem Pán."

(To bylo napsáno způsobem, jaký si Pán přál.)

Má milovaná, kterou jsem posvětil, uchop Mou Ruku a kráčej se Mnou kupředu. Moudrost tě povede.

(Najednou jsem živě pocítila přítomnost Pána.)

Vassulo, víš, jakou mám z tebe radost, když plně věříš ve skutečnou přítomnost Pána?

(Ježíš byl tak šťastný! Já také ...)

Poznej Mě, velice se Mi líbí, když Mi důvěřuješ.

Pojď, my, nás?

Ano, my, nás.


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message