DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

MOŽNOSTI STRÁNKY: TISK | SDÍLET | NAHLÁSIT CHYBU
 

Vzpoura se rozšířila jako mlha

8. listopadu 1988

(Dnes jsem cítila Ježíšův Kříž. Cítila jsem a viděla, že Ježíš je velice smutný.)

Já jsem to. Milovaná, přijmi Můj Kříž a odlehči Mi, Kříž Mě tlačí k zemi. Dovolil jsem si dát skanout několika kapkám Mé Krve na tvé srdce. Satan se teď rozhodl, že tě bude zastrašovat, ale nedovolím mu dotknout se tě. Co jsem započal a požehnal, to také ke Svému oslavení dovedu do konce.

Dnes budeš zapisovat Mé poselství svým vlastním rukopisem,1 aby ti, kdo stále ještě dobře nepochopili, že jsem tě naplnil Svými dary, poznali, že jsem ti dal i tu milost, že slyšíš Můj Hlas. Dovol Mi, abych ti dnes diktoval. Naslouchej Mi a piš.

Vassulo, dny už jsou sečteny. Dny do chvíle vašeho Tříbení. Slyšel jsem ty, kdo se ke Mně modlili o obnovu Mé Církve. Slibuji vám, že Já, Pán, obnovím Svou Církev. Smyji skvrny, které jste způsobili nečistým životem v Jejím nitru, a znovu Ji zbuduji. Přesto je Mi úzko, milovaní, když vám říkám, o jak mnoho víc ještě bude muset Církev trpět, než přijde Tento Den. Velká Soužení Jejího Srdce nastanou dříve, než přijdu, abych Ji úplně obnovil. Ten den musí přijít, aby se splnila Písma.

Ale přesto chci potěšit všechny, kdo Mě budou milovat v oněch dnech utrpení. Budu docela blízko vašim srdcím, budete Mě moci vnímat. Pošlu k vám legii Andělů a Svatých, aby vás všechny těšili. Odvahu tedy, milovaní, jen odvahu. Já teď trpím a vy, kteří Mě milujete, to cítíte. Cítíte Mé Rány, cítíte Mé Svaté Srdce, obtížené starostmi. Cítíš na sobě Můj pohled, tvorstvo, které tu ležíš v temnotě. Mé Oči jsou plné krvavých slz. Jak jinak bych se také mohl cítit, když vidím, jak většina z vás sklouzává do Satanových sítí? Ale nechejte ty, kdo nechtějí slyšet, pokračovat ve své špatnosti. Varoval jsem je po léta. Vyzýval jsem je, aby litovali hříchů, ale nedbali ani v nejmenším o Má varování. Je Mi to líto, velice líto, vidět tolik slepoty a zatvrzelosti!

Vzpoura se rozšířila jako mlha a pronikla až do Mého Domu, aby předepisovala Petrovi, co má dělat, Petrovi, který je přece hlavou! Ano, nedbají na něho, za zády ho proklínají a klamou. Nedají na něho a odsouvají ho stranou. Ó, ví o tom všem, ale je jich mnoho, kdo se staví proti, příliš mnoho jich ho zrazuje. Můj Dům se stal Domem Rebelů. Zůstalo v něm jen málo těch, kdo Mě uznávají a ctí.

Já, Pán, sestoupím ve dnech Tříbení spolu se všemi Anděly a Svatými, abych odklidil všechno to zlo. Od Severu k Jihu, od Východu až po Západ sestoupí Můj Oheň. Vyčkejte a uvidíte ...

Ježíši? 

Dobře jsi to udělala, pouhým nasloucháním. Toto, Vassulo, se stalo i kvůli těm, kteří si myslí, že jen vedu či postrkuji tvou ruku, aniž bys Mě slyšela. Někteří z nich nechtějí věřit, že tě inspiruji. Teď budeme pokračovat způsobem, který Mi vyhovuje, Má Vassulo.

Přijmi Můj Pokoj a buď bdělá.

Prosím, Pane, uzdrav C... Kdybys byl u mne jako tehdy v těle, kdybych Tě vzala za ruku a představila Ti ji, pak by Tvé Srdce nemohlo odporovat a uzdravil bys ji.

Mé dítě, ona ti doopravdy nevěří. Odstrkuje všechno, co jí říkáš. Když se vzpírá otevřít pro Mne své srdce, jak bych mohl vstoupit a těšit ji?

Přesto vím, že dokonce i tehdy, když Ti nenaslouchá, ji můžeš uzdravit.

Tak se za ni modli, Vassulo. Miluji tě, pokračuj ve svých modlitbách. Chci ti připomenout Svou Svatou Přítomnost, Já a ty, v jednotě Lásky.

My, nás.

Ano Pane, my, nás.


1 Vassuliným rukopisem


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message