DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Všechno, co od tebe žádám, je odpověď na Mou lásku

13. února 1987

pokoj tobě, jsem zde, jsem to Já, Ježíš, kdo tě vede; neměj strach; upevni se ve Mně, Vassulo; všechno, co od tebe žádám, je láska;

Dělám si kvůli poselstvím starosti, cítím se zodpovědná. Nevím, jak pracovat!

stačím si sám, mohu všem Svým dětem pomoci i bez tvé pomoci, ale jako tvůj Ženich s tebou chci všechno sdílet; nezneklidňuj se, neboť Já jsem Síla, milovaná; opři se o Mě a nech se vést Mnou; nezapomínej, že jsem to Já, kdo tě uschopňuje k setkávání se Mnou;

žádám od tebe, abys Mě věrně milovala; miluj Mě vroucně; těš Mě, když od tebe žádám útěchu, neboť je mezi vámi mnoho takových, kteří Mě zraňují; denně je spácháno mnoho hříchů, které zarmucují Mou duši, napájejí Mě hořkostí a plní Můj kalich utrpením; jak na Mě mohli zapomenout? Vassulo, je-li Ženich smutný, na koho se obrátí, aby našel útěchu, ne-li na svou nevěstu, která ho miluje;

Budu tě těšit, budu-li moci, ale jak to mám udělat, když toho nejsem zjevně hodna a možná Tě nechtíc zraňuji, jsem neschopná a nesmělá s tebou mluvit a moje chování tě musí urážet!

vím, všechno, co jsi řekla, je pravda, ale což jsem tě nevyvolil, i když jsem věděl o všech tvých slabostech? miluji tě, Vassulo, a všechno, co od tebe žádám, je odpověď na Mou lásku;

Velmi Tě miluji. Pořád na Tebe myslím. Žiji pro Tebe. Miluji Tě, ale nevím, jak moc. To víš Ty. Já Tě můžu jen prosit, abys mě učil milovat Tě víc, aby byla má láska bez hranic.

milovaná, nakloň ke Mně hlavu a dovol Mi, abych tě posvětil čistotou, aby ses tak stala jednou z Mých zavlažených květin, které Mě úplně vstřebaly; pojď, budu tě živit, budeš jíst z Mé ruky;

budu tě učit milovat Mě více;


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message