DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Rozjímejte o Mé Přítomnosti

24. října 1988

Můj Pán a Bůh?

Já jsem.

Dávám ti Svůj Pokoj, dítě.

Miluji tě, dcero. Svými modlitbami veď ke Mně všechny duše, pros o jejich vykoupení. Potěš Mé Svaté Srdce tím, že odpustíš všem, kdo tě odmítají. Nic jim nevytýkej, nikdy je neobviňuj. Já jsem Soudce a budu je soudit v Den Soudu. Ty, Mé dítě, jim musíš odpustit, odplácej zlo dobrem. Opři se o Mne, aby sis odpočinula, a Mé Svaté Srdce ti bude útěchou. Jeho hlubiny tě budou hýčkat.

Pojď, my, nás?

Ano, můj Pane.

Pak bych také rád slyšel, že to říkáš, nezapomínej na Mne! Uvědomuj si Mou Přítomnost. Víš, jak velice si přeji toto rozjímání o Mé Přítomnosti? Má Přítomnost je také důležité tajemství, na které většina z vás, jak se zdá, zapomněla. Rozjímejte o Mé Přítomnosti. Děti, všechny vás miluji nekonečnou láskou, potěšte Mě tím, že si budete připomínat Mou reálnou Přítomnost. Cvičte se v tom užíváním slov: my, nás, ty a Já, Já a ty, my. Zahrňte Mě do svých aktivit, do svých diskusí a do svých myšlenek. Ctěte Mou Přítomnost a nikdy nezapomínejte, že jsem Svatý. Když Mě budete pamětlivi, budete méně hřešit, protože poznáte a uvědomíte si, že jsem s vámi.

Já, Ježíš Kristus Nazaretský, vám všem žehnám.


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message