DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Rozjímejte o Mé Přítomnosti

24. října 1988

Můj Pane a Bože?

Já Jsem;

dávám ti Svůj Pokoj, dítě; miluji tě;

dcero, přiveď Mi všechny duše svými
modlitbami, pros za jejich vykoupení;
potěš Mé Nejsvětější Srdce tím, že
odpustíš všem, kdo tě odmítají, nikdy je
neobviňuj, nikdy proti nim nevznášej
žalobu; Já jsem Soudce a Já je budu
soudit v Den Soudu; ty, Mé dítě, jim
musíš odpustit; oplácej zlo láskou; opři
se o Mě, aby sis odpočinula, a nacházela
útěchu v Mém Nejsvětějším Srdci, abys
nacházela projevy Mé něžné lásky v
Jeho hlubinách;

dcero, přiveď Mi všechny duše svými modlitbami, pros za jejich vykoupení; potěš Mé Nejsvětější Srdce tím, že odpustíš všem, kdo tě odmítají, nikdy je neobviňuj, nikdy proti nim nevznášej žalobu; Já jsem Soudce a Já je budu soudit v Den Soudu; ty, Mé dítě, jim musíš odpustit; oplácej zlo láskou; opři se o Mě, aby sis odpočinula, a nacházela útěchu v Mém Nejsvětějším Srdci, abys nacházela projevy Mé něžné lásky v Jeho hlubinách;

pojď, my, společně?

Ano, můj Pane.

pak chci slyšet, jak to říkáš, nezapomínej na Mě! pamatuj na Mou Přítomnost; víš, jak velmi toužím po tomto rozjímání o Mé Přítomnosti? Má Přítomnost je také důležité Tajemství, na které, jak se zdá, většina z vás, zapomíná; rozjímejte o Mé Přítomnosti; děti, které miluji Svou nekonečnou láskou, potěšte Mě tím, že budete pamatovat na Mou Přítomnost dnes a tady; cvičte se v tom užíváním slov: my, společně, ty a Já, Já a ty, dohromady; zahrňte Mě do svých činností, do svých diskusí a do svých myšlenek; ctěte Mou Přítomnost a nikdy nezapomínejte, že jsem Svatý; když na Mne budete pamatovat, budete méně hřešit, protože si budete vědomi toho, že Já Jsem s vámi;

Já, Ježíš Kristus Nazaretský, vám všem žehnám;


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message