DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Oslavuj Mě tím, že po Mně toužíš

23. října 1988  

Mé dítě, uvědomuješ si, jak velmi jsem
tě vyznamenal?

Mé dítě, uvědomuješ si, jak velmi jsem tě vyznamenal?

Vassulo, oslavuj Mě tím, že po Mně toužíš,1 žízni po Mně jako květina, která potřebuje vodu....

už teď jsi Mi blíž;2 ano! netrpělivě počítám dny; vnímej Mě svou myslí, vnímej Mě svým srdcem, vnímej Mě svou duší; dal jsem ti toto charisma, abys Mě mohla vidět, užívej ho tedy; dívej se na Mě a usmívej se na Mě, usmívej se na Mě s láskou; konej zadostiučinění za ty duše, které se na Mě nikdy neusmívají, ale přicházejí ke Mně jen se svými zájmy;

my, společně?

Ano, Pane; my, společně.


1 Touha po Bohu Ho také oslavuje. Pokud po Něm nebudete toužit za svého pozemského života, naučíte se to v Očistci, kde duše nedělají nic jiného, než že touží po Bohu.
2 To znamená, že mi zbývá méně dní na této zemi.


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message