DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Ukážu jim, co znamená Opravdový Život v Bohu

19. října 1988

Sláva Bohu;1 

Veleben buď náš Pán;2 

dávám ti Svůj Pokoj, pojď;3 

Já, Pán, jim4 říkám toto: žehnám každému z vás; žehnám všem, kdo podporují Mé Božské Poselství, zvláště těm, kdo Mi obětují svůj volný čas;

Mé volání nevyjde naprázdno;
milujte se navzájem, jako Já miluji vás
a šiřte Mé Poselství, a to i mezi těmi,
kdo vás budou zesměšňovat, proste o
osvícení, jednejte spolu jako rovný s
rovným; milovaní, jsem Přítomný po
všechny Časy; Já, Ježíš, vás všechny
miluji věčnou nekonečnou láskou;
pojďte ke Mně;

Mé volání nevyjde naprázdno; milujte se navzájem, jako Já miluji vás a šiřte Mé Poselství, a to i mezi těmi, kdo vás budou zesměšňovat, proste o osvícení, jednejte spolu jako rovný s rovným; milovaní, jsem Přítomný po všechny Časy; Já, Ježíš, vás všechny miluji věčnou nekonečnou láskou; pojďte ke Mně;

Vassulo, ukaž jim Mé Nejsvětější Srdce; Já, Pán, je chci učit kráčet se Mnou; ukážu jim, co znamená Opravdový Život v Bohu, dám jim pochopit, že všichni jsou Má setba a že Mi náleží;

ukážu jim, jak je Satan všechny klamal a jak je zrádný; chci jim znovu a znovu připomínat, že Satan existuje, on je ten Zlý, který vás klamal od samého Počátku, ale nakonec bude přemožen a zničen; modlete se, Moji milovaní, budu vám naslouchat; modlete se a mluvte se Mnou; Já jsem přítomen, jsem váš Svatý Průvodce, jsem vždy mezi vámi; věřte v toto Tajemství Mé Přítomnosti;

Má láska k vám trvá navěky, její hloubku a plnost zcela pochopíte, až budete v Nebi, vnímejte Mou Přítomnost... vnímejte Mou Přítomnost ... žehnám vám všem;


1 Odpověď na modlitbu ke Sv. Michaelovi.
2 Odpověď na modlitbu k Panně Marii.
3 Odpověď na modlitbu k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu.
4 K malému společenství, které jsme vytvořili, abychom se scházeli.


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message