DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Tvá slabost Mě velice přitahuje

15. října 1988

Pane?

Já jsem to.

Nikdy, ode všech věků, jsem se nesetkal s takovou slabostí, jako je tvoje, to je úžasné ...1 Dítě, potřebuješ Mě skutečně! Tvá slabost Mě, Nekonečnou Sílu, přitahuje. Tvá slabost Mě vždycky přitahovala.

Naslouchej tlukotu Mého Srdce. Jsem Ježíš, a Mé Svaté Srdce je tvým Domovem. Dcero, každý úder Mého Srdce je písní lásky k tobě. Odstranil jsem řetězy, které tě poutaly ke světu. Zůstaň od této chvíle odpoutaná, jak jsem si to od věčnosti přál, toto odpoutání si přeji od každé duše. Uvědom si: Kdo by to mohl učinit jiný než Já, tvůj Zachránce? Jsem ten, kdo tě vysvobodil z pout hříchu a to je důvod, proč jsou démoni vůči tobě agresivní. Tento týden jsi pořádně pocítila jejich přítomnost. Zasvěť se Mi, neboť tvá oddanost a věrnost se líbí Mému Svatému Srdci. Toto Srdce žízní po lásce a věrnosti.

Pojď k Nám nahoru do jeskyně,2 tam k Nám volej.

Ano, Ježíši, ano, Svatá Matko.

Vassulo Mého Svatého Srdce, zakoušej Mou lásku. Vnímej lásku své Svaté Matky. Dovol Mi užívat tě ještě chvíli.

My, nás.

Ano, Pane. Pane?

Já jsem to.

Tato láska, kterou mám k Tobě, a horoucí přání vnímat Tě a mít Tě stále u sebe, přičemž po Tobě toužím stále víc, myslím na Tebe dnem i nocí, zkrátka, žiji jen pro Tebe. Občas se snažím vidět Tě pouhým okem, jsou tyto toužebné pocity hluboko ve mně podobné tomu, co prožívají duše v očistci, které Tě ještě nemohou vidět?

Je to tomu velmi blízké, ale ony to cítí mnohem hlouběji a jasněji.

To pak ale musí být skutečně strašné!

Ano, trpí velmi mnoho. Když po Mně nikdy netoužily za svého pozemského života, učí se toužit po Mně v očistci, tam, kde nevidí Mou Tvář a přesto si to horoucně přejí.

Ano, můj Pane, děkuji Ti.

16. října 1988

(Navštívila jsem kostel anglikánské církve v Lausanne, protože mám ráda tamější způsob Svatého Přijímání. Všichni jsme šli dopředu, kde jsme poklekli. Potom kněz přišel nejprve s hostií a pak s kalichem s Ježíšovou Krví, ze kterého jsme pili. Myslím si, že je to dokonalé, a že je to přesně ten způsob, jak Ježíš chce, abychom přijímali Svatou Eucharistii. Protože se tam nemodlí Zdrávas Maria, tak Ji tam chodím pozdravit, aniž by to někdo věděl. To musí být vůbec první Zdrávasy vyřčené v tomto kostele.)


1 To bylo kvůli strašným pochybnostem, které mě zase přepadly. Tam, kde jsou tři tečky, už Bůh neměl slov
2 jeskyně nad poustevnou v Longeborne


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message