DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Volám v této pustině

14. září 1988

(Slavnost Povýšení Svatého Kříže)

Ježíši?

Já jsem; slyš Můj Hlas; volám v této pustině; všechny ty, kdo slyší, pozvednu vzhůru, a jejich hříchy budou smyty a zapomenuty, jako by je smyla voda;

ale běda těm, kdo si zacpou uši! běda! bude mezi vámi mnoho těch, kdo zbloudili, ale nebudou naslouchat Mně, který jsem Cesta; opustili jste Mě; už tak dlouho setrváváte ve svém Omylu a vdechovali jste jen Satanův kouř, takže už pro vás Mé Jméno nic neznamená; jste na zemi jako stín, a přesto jste ve své zlobě s pomocí Satanovou překroutili Pravdu; zastínili jste Mě učením o evoluci;

tolikrát jsem vás varoval a předpovídal vám tyto dny; ve Svém Nekonečném Milosrdenství jsem vám dal znamení, nicméně vy jste raději zavřeli oči před Mou Slitovností; vůdcové! vy, kteří znáte Mé Slovo a sloužíte Mi; vy, kteří poznáváte, že Konec Časů1 je na dosah, a přesto z pouhé zbabělosti a kvůli tomu, že toužíte po poctách lidí, jen nečinně přihlížíte k Milostem, které na vás vylévám, snažte se porozumět a ještě jednou nahlédněte do skrytých tajemství Mých přísloví; naprosto vážně a s veškerou Svou autoritou vás žádám, abyste naléhavě prosili o Svatého Ducha Porozumění, aby na vás sestoupil a uvedl vás do hlubšího Poznání;

dny jsou sečteny a stejně tak i vaše duše; buďte připraveni, odhrňte závoj, kterým Můj odpůrce zakryl vaše oči, neboť dokud zůstáváte ve své domýšlivosti, zůstává i vaše vina; pokořte se a přijměte Mé Cesty; odpovězte na Můj Hlas, který v agónii volá do této pustiny;2 

pojď Mé dítě, opři se o Mě; společně... společně, budeme se dělit o Mou smrtelnou úzkost;

Ano, Můj Pane, chci ji s Tebou sdílet.

my, společně;

Navěky.


1 V Písmu Svatém.
2 Když Ježíš říkal tato slova, dal mi zakusit Jeho agónii. Ježíš nesmírně trpí…


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message