DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Viděla jsi Pravdu tváří v tvář
Co vyhlašuji, se splní ještě během tvého života

7. září 1988

Veleben buď Pán!
Dobrořečme Pánu!
Buď Bohu chvála!
Miluji Tě, Otče, k smrti.

Pane?

Já jsem; Mé dítě, poslouchej, chceš dále pracovat pro Mě, svého Pána?

Chceš-li mě takovou, jaká jsem.

chci, tvá nevýslovná slabost Mě přitahuje; pojď a čerpej ode Mě;

živá a uzdravená! viděla jsi Pravdu tváří v tvář; uzdravil jsem tě, obrátil jsem tě, pozvedl jsem tě a vložil jsem tě do Svého Nejsvětějšího Srdce; požehnal jsem ti a to, co jsem s tebou začal, také dokončím; zůstaneš v Mých Nádvořích a Já Sám tě budu živit; zahalil jsem tvé oči, abych tě chránil před zlem; nechtěl bych, abys zpychla pro všechny ty milosti, které ti dávám; nabídl jsem ti Domov ve Svém Nejsvětějším Srdci, pronikni do Jeho hlubin, skryj se tam a už z Něj nikdy neodcházej; Já, tvůj Zachránce, tě tam nechám skrytou až do konce;

Děkuji Ti, Pane.

 

9. září 1988

Pane, důvěřuji Ti. Co jsem se naučila, naučila jsem se jedině od Tebe; ale Pane, mnozí duchovní se mi posmívají a odmítají věřit, že jsi to Ty. Odstrkují Tvá Díla, vize dětí, zjevení a poselství. Všechno pošlapávají. Chtějí, abys MLČEL. Prosím, nezůstávej opodál, Můj Bože. Přijď nám rychle na pomoc, Pane, náš Spasiteli! Pane?

Já jsem; Vassulo, Má rada těm, kdo tě utlačují, zní: „nebudete-li jako děti, nevejdete do Mého Království;“ Mé dítě, přijde doba, kdy každá vize bude prohlášena za pravou; řekl jsem, že v Mé Církvi nebudou žádná prázdná vidění, žádná klamná proroctví; co jsem řekl, se brzy naplní, neboť to, co vyhlašuji, se splní ještě během tvého života;

Děkuji Ti, Pane.

my, společně?

Navždy, amen.


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message