DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

MOŽNOSTI STRÁNKY: TISK | SDÍLET | NAHLÁSIT CHYBU
 

Varuji ty, kdo se vysmívají Duchu

5. září 1988

(Časně ráno mi Pán říkal, že se brzy dočkám odmítnutí od některých místních kněží.)

Pane, skutečně mě zas někteří kněží odmítnou? Pane?

Já jsem to. Neboj se. Brzy se všechno vysvětlí a ti, kdo tě odmítali a nechtěli věřit v Má Poselství, budou prosit Otce o odpuštění.

Vassulo, kdyby byli 'slepí', byl bych je uzdravil, ale oni prohlašují, že 'vidí'. Jsou stejní jako ti slepí vůdcové v dobách, kdy jsem žil na zemi. Mé dítě, kdyby byli žili v dobách Mého pozemského putování, byli by mezi těmi, kdo Mě křižovali. Byli by se na tom podíleli, patřili by k těm, kdo kamenovali a umlčovali proroky. Jaký je v tom rozdíl, tehdy a dnes? Tvrdí, že ve Mne věří, a přesto odmítají to, co vychází z Ducha a tak Mě opět odstrkují. Přicházíš ode Mne s Mým Poselstvím, ale tak jako zákoníci a Farizeové žádají důkazy, hmatatelné důkazy.

Připrav se, Mé dítě, připrav svá záda k bičování. Já, Pán, jsem jim dovolil, aby mrskali Má záda, nabídni jim i svá. Nech je opakovat vlastní chyby, protože nechtějí slyšet. Já, Pán, jsem byl odmítán a nakonec přibit na dřevo. Buď též poddajná a sdílej Můj Kříž. Dnes je to stejné jako včera. Ať pošlu kohokoliv, zpochybňují ho, pronásledují ho nebo odmítají. Krev těch, které posílám, je stále prolévána, od krve Ábela až po tuto generaci!

Varoval jsem zákoníky a Farizeje, dnes varuji ty, kdo pronásledují Mé Posly a pohrdají Mým Slovem. Varuji ty, kdo se posmívají Duchu, vyhánějí Ho výsměchem. Říkám jim: "Opět svědčíte sami proti sobě. Ani jeden z vás se nezměnil, vaše díla jsou stále stejná, váš způsob myšlení o vás vydává svědectví. Vůdcové! Kážete duchovní poselství a nechcete nic slyšet o tom, co přichází od Ducha! Vůdcové, kteří Mým beránkům podáváte Mé Tělo, ale Mou Krev jim odpíráte!1 Což jste docela zapomněli na Má nařízení?"

Má Vassulo, dám ti pocítit Své trny. Dám ti pocítit, jak v srdcích oněch kleriků vládne Racionalismus. Vydám tě jim. Živím tě Svým Chlebem, buď se Mnou zajedno. Pociťuj Mé trny, ať jsou i tvými trny. Ať každý hřeb pronikne do tvé duše, tak jako probodly Mne. Varoval jsem tě. Buď teď připravená na bičování. Vzpomeň si, že i Já jsem nastavil Svá záda. Co působí tobě, to působí i Mně.

My, nás?

Ano, pane.

(Za tři hodiny jsem dostala zprávu, že jeden z kněží, kterému jsem důvěřovala a o kterém jsem si myslela, že věří v Boží poselství, mě takříkajíc 'zradil'. Vůbec nevěřil, jen to celou dobu předstíral. Řekl prostě: "Bůh se nezjevuje tímto způsobem, ne lidem tohoto druhu." To mě pořádně zabolelo, protože jsem myslela, že pochopil a že je to přítel. Do jisté míry jsem tedy ztratila přítele ... zprávu mi podal jiný z přátel.)

6. září 1988

Pane!

Já jsem to. Varoval jsem tě předem, Mé dítě, před touto zradou.

Pojď, opři se o Mne. Podívej se, jak liché jsou argumenty těch, kdo říkají, že toto nepřichází ode Mne. Jejich horlivost se ubírá nesprávným směrem. Zdá se, že nevidí jasně Mou Spravedlnost a hlásají jen své vlastní ideje.

Písmo praví: "radostně znějí kroky toho, kdo přináší dobrou zprávu" a těm, kdo se diví, jaký nástroj jsem si vyvolil, říká Písmo: "Byl jsem nalezen těmi, kdo Mne nehledali, a dal jsem se poznat těm, kdo se na Mne neptali."

Tento kněz má stále dobrý argument, protože já skutečně nejsem pravý člověk pro tento 'dar', nejsem dobrá. Má přítelkyně Beatrice se ho ještě ptala: "A co Maria Magdalena?" Na to odpověděl: "Ach ano, ale ta se později obrátila." On si tedy myslí, že já jsem se neobrátila.

Buď v pokoji! Přijal jsem tě do Svého Svatého Srdce.

Kdybych žila před 2000 lety, byl by mě spolu s ostatními kamenoval jako hříšnici.

To bych nebyl dopustil. Byl bych řekl táž slova, která jsem kdysi řekl: "Kdo je bez hříchu, ať hodí první kámen."  Otevřete svá srdce! Ne svou mysl!

Vassulo, opři se o Mne, svého Spasitele. Modli se za ty, jejichž srdce jsou uzamčena. Modli se za ty, kdo zavírají své uši.

Ano, Pane.

Připrav se na zbytek Mého Utrpení. Vzpomeň si, ukázal jsem ti, jak velký je tvůj kříž.

Ano, Pane.

Ale sdílíme jej společně. To všechno nebude marné. Pomohu ti dokončit tuto misii. Pak budeš ke Mně spěchat, ano!2

Pojď. Jsem Přítomný. My, nás?

Ano, Pane.


1 vše, co je zdůrazněno, bylo řečeno v hněvu a křiku
2 Ježíš se zdál šťastný


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message