DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Dny účtování už začaly

15. srpna 1988

(Nanebevzetí Panny Marie)

Pane, kéž jsi oslaven.

Já, Pán, ti žehnám. Mé Svaté Srdce je naplněno bolestí. Plný trní, hledám ulehčení a útěchu u všech, kdo Mě milují. Hledej a chval Mne. Obracím se na Své malé duše a nalézám u nich útěchu.

Ach, Ježíši, je to tak bolestné, vidět Tě tak trpícího!

Modli se za duše, které musí být zachráněny. Volej ke Mně, neboť Mé Jméno je Ten-Který-Zachraňuje. Hodiny plynou, dny zúčtování už začaly. Dny odplaty jsou tu. Zloba této generace je tak obrovská a odpad od víry tak závažný, že obě Naše Srdce jsou úplně probodena jejich nespravedlností a jejich zřejmými urážkami.

Prosím tě, tvorstvo, vrať se a obrať se ke Mně a Já ti odpustím! Drž se pevně Lásky a budou na tebe pršet Má požehnání. Buďte spravedliví a dobří jeden k druhému. Milujte se navzájem. Buďte dětmi Mého Světla. Pochopte, proč na vás přichází tolik katastrof. Přitahuje je zlo, které se nastřádalo ve vašich duších. Vraťte se ke Mně a dejte se obmýt Mou Krví.

(Později:)

Jsem vaše Svatá Matka. Mé děti, vraťte se zpět k Bohu. Prosím vás, abyste se vrátily, a Bůh vám odpustí. Jeho Milosrdenství, tvorstvo, se na tebe snese jako rosa, otevřete se jako květiny a budete přijímat Jeho Světlo. Volám vás, povzbuzuji vás, ale kolik lidí ví o Našich Voláních? Kolik jich těmto Voláním uvěří? Srdce Mě bolí, když říkám, že je jich jen hrstka. Srdce této generace se proměnilo v žulu. Zaslepení Racionalismem opustili Boží cesty, zapomněli na Boží zázraky, zapomněli, že je Všemohoucí a plný Milosrdenství. Ještě nikdy Boží tvorstvo nekleslo tak hluboko, ani ve dnech Sodomy a Gomory. Vaše lhostejnost probodla Věčnost, váš nedostatek víry vás odsuzuje. Vaše nemilosrdné pronásledování Mých zjevení na zemi, a těch, které Bůh požehnal a dal jim Svá Poselství, má svůj podíl viny na vašem pádu.

Já, vaše Svatá Matka, Matka vašeho Vykupitele, volám a prosím vás o lítost a změnu sebe samých. Přijďte zpět k Nám, žijte svatě před Božíma Očima. Buďte připraveni dívat se na Něho s rukama plnýma dobrých skutků a v čistotě.

(Když jsem dnes vycházela po schodech z kostela, cítila jsem vůni jako bych byla v  zahradě s růžemi. Kolem mne však nebyla žádná květina jen cement.)

(Později:)

Vylila jsem na tebe Svou Vůni. Chtěla jsem, abys cítila Mou Přítomnost. Chtěla jsem ti touto milostí připomenout, jak jsi Nám milé, dítě. Jsem tvá Svatá Matka a jsem šťastná, že jsi Nám blízko. Milovaná, žehnám ti a celé tvé rodině.

Svatá Matko, děkuji Ti za všechno, miluji Tě.

Květino.

Ano, Ježíši.

Říkej své Svaté Matce 'Maminko'. Buď s Ní ode dneška v tak důvěrném vztahu, jako se Mnou. My, nás. Vzpomeň si na Mé učení.

Ano, Pane.

Já, Pán, vám všem žehnám.


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message