DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Dny zúčtování už začaly

15. srpna 1988

(Slavnost Nanebevzetí Panny Marie)

Pane Ježíši, buď požehnán.

Já, Pán, ti žehnám; Mé Nejsvětější Srdce se svírá bolestí, plné trnů, hledám úlevu a útěchu u těch, kdo Mě milují, dobrořečí Mi a hledají Mě; obracím se a přicházím ke Svým malým duším, neboť v jejich malosti nacházím Své spočinutí, Svou útěchu;

Ach, Ježíši, dívat se na to, jak velmi trpíš, působí takovou bolest!

modli se za duše, které musí být zachráněny; volej ke Mně, neboť Mé Jméno je: Ten-který-Zachraňuje; hodiny plynou, dny zúčtování už začaly; dny odplaty jsou tu; zhýralost této generace je tak veliká a její odpadlictví tak vážné, že obě Naše Srdce jsou probodena skrz naskrz jejich nespravedlností a jejich ohavnými urážkami;

snažně vás prosím, abyste se ke Mně vrátili a obrátili se a Já vám odpustím! držte se pevně Lásky a zahrnu vás požehnáním; buďte k sobě spravedliví a dobří; milujte se navzájem, staňte se dětmi Mého Světla; pochopte, kolik se na vás řítí katastrof; přitahuje je zlo, které se nastřádalo ve vašich duších; vraťte se ke Mně a nechejte se očistit Mou Krví;

(Později:)

jsem vaše Svatá Matka; Mé děti, vraťte se k Bohu; prosím vás, abyste se vrátili, a Bůh vám odpustí; Jeho Milosrdenství na vás skane jako rosa, stvoření, a vy se otevřete jako květiny a budete vstřebávat Jeho Světlo; volám vás, povzbuzuji vás, ale kolik z vás ví o Našich Poselstvích? kolik lidí věří těmto poselstvím? bolí Mě Srdce, když musím říct, že jen hrstka z vás těmto poselstvím důvěřuje; Srdce této generace se proměnilo v žulu; zaslepení Racionalismem zapomněli na Boží Cesty, zapomněli na Boží Zázraky a na to, že Bůh je Všemohoucí a plný Milosrdenství; ještě nikdy Boží tvorstvo nekleslo tak hluboko, dokonce ani ve dnech Sodomy a Gomory; vaše netečnost pronikla Věčností, váš nedostatek víry vás odsuzuje; vaše neúnavné pronásledování Mých zjevení a těch, kterým Bůh požehnal a svěřil jim Svá poselství, se stanou jednou z příčin vašeho pádu;

Já, vaše Svatá Matka, Matka vašeho Vykupitele, vás vyzývám a naléhavě prosím, abyste litovali svých hříchů a změnili se; vraťte se k Nám, žijte svatě, s vědomím, že vás Bůh vidí; buďte připraveni se před Něj postavit čistí a s rukama plnýma dobrých skutků;

(Když jsem dnes odcházela z kostela a sestupovala po dlouhém schodišti, tak jsem cítila vůni, jako bych procházela zahradou plnou růží. Kolem nebyla jediná květina, jen beton.)

(Později:)

zahrnula jsem tě Svou Vůní; chtěla jsem, abys pocítila Mou Přítomnost; chtěla jsem ti touto milostí, kterou jsem ti udělila, připomenout, jak jsi Nám drahá, dítě; Já jsem tvá Svatá Matka a jsem šťastná, že jsi Nám opět nablízku; milovaná, žehnám tobě a celé tvé rodině;

Svatá Matko, děkuji Ti za všechno. Dobrořečím Ti.

květino;

Ano, Ježíši.

od této chvíle říkej své Svaté Matce Maminko; udržuj s Ní důvěrný vztah, tak jako se Mnou; my, společně, vzpomeň si na Mé učení;

Ano, Pane.

Já, Pán, vám všem žehnám;


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message