DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Velké soužení Mé Církve

8. srpna 1988

(Řím)

milovaná, chtěl bych ti připomenout, že jsem tvůj Pastýř, který tě hledal a našel; ležela jsi mrtvá mezi mrtvými; Já jsem Vzkříšení a jenom skrze Mě najdeš Život, Věčný Život, ale při tomto návratu Pastýř zjišťuje, že jsou Jeho beránci rozptýleni a mnozí hladoví, a že Stádo, ve kterém byli, je zbídačené a to Jeho vlastními přáteli; Moji beránci, se kterými se špatně zacházelo a kteří hladověli, leží mrtví; tito pastýři, kterým bylo svěřeno Mé Stádo, Mě neposlouchali a byli Mi nevěrní; proto je budu muset odstranit z obavy, aby nenadělali ještě více škody; to bude známo jako velké soužení Mé Církve;

pojď, učíš se; Láska tě miluje;


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message