DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Podobenství: Nedbalí služebníci

26. července 1988

Pane?

Moje Církev byla krutě zraněná ... a brzy se budou otřásat Její Základy. Pak bude následovat vyhlazení všech, kdo způsobili Její Rány, a těch, kdo do Mého Těla vnikli s úmyslem uškodit Mu.

Navštívení Církve však teprve začalo. Hradby Jeruzaléma budou strženy do prachu, aby mohl vzniknout Můj Nový Jeruzalém. Jsem to Já, Pán, kdo zbuduje Církev, kdo obnoví její zdi. Učiním ji krásnou, abyste všichni toužili žít pod její Novou Střechou, pod Novým Nebem a na Nové Zemi. A Láska se k vám vrátí jako Láska. Já, váš Bůh, budu žít mezi vámi a všichni budete žít v pokoji pod Mým Jménem. Váš duch bude naplněn svatostí a čistotou.

Ano, Vassulo, sestoupím shůry jako Blesk a úplně ji obnovím. Jejich soužení budou četná, protože zpustošili Můj Dům. Vyplenili Jej. Rozumíš, Vassulo? Je to, jako když Pán svěří Svůj Dům služebníkům ... i když jim přísně nařídil, aby Dům udržovali v pořádku a měli se na pozoru před lupiči, chovali se nevázaně a bezstarostně, nedbali na Jeho nařízení. Když se pak vrátil, našel Své služebníky spící, a zatímco spali, byl Dům vykraden a zpustošen. Takovým neposlušným služebníkům, kteří se vzbouřili proti uděleným Příkazům, se pak vede zle, když se Mistr vrátí.

Při Svém Návratu najdu Svůj Dům v troskách, neboť chybí Mé Základní Prvky. Moji beránci budou vyhladovělí pobíhat kolem. Ach, Vassulo, kolik toho budu muset napravovat ... je tu trní a křoviska místo lilií a růží, které jsem sázel Svýma Vlastníma Rukama. Udusilo to Mé květiny, jednu po druhé. Co to tu všechno se Satanovou pomocí vyrostlo, aby Mé děti byly obklíčeny a polapeny. Má Vassulo, každým dnem se přibližují k Papeži,1 aby ho utiskovali a dali mu postavit svůj jedovatý osten. Trny ho mají udusit.2 Petr je v jejich pasti a je uprostřed nich bezmocný ...

Vassulo?

Ano, Svatá Matko.

Věř, neboť toto všechno se děje. Tělo Mého Syna bude ještě víc krvácet. Petrův konec je blízko. Chybí láska.


1 Janu Pavlu II.
2 je zajímavé vědět, že papež měl před svou smrtí vážné dýchací problémy


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message