DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Očistěte se, neboť čas je blízko

5. února 1987

milovaná, jsem Jahve a Mé duchovní spisy1  jsou ode Mne; živil jsem tě; utvářím tě, dcero;

Já jsem Všemohoucí, neměj strach;

poslouchej, dcero, naplň Mé Slovo;

přišel jsem a osvobodil jsem tě od zla, abys byla v Mém světle, neboť máš být Mým poslem; dám ti sílu, jsem vždycky při tobě, nikdy o tom nepochybuj;

Má neschopnost je VELIKÁ a mám strach z toho, co přijde.

nemusíš se bát, protože tě obklopí Má moc, a tak dostaneš Mou sílu, abys mohla šlapat po Mých nepřátelích;

měj se na pozoru, protože mnoho lidí se bude pokoušet zbavit tě odvahy tím, že ti budou říkat, že tě nevedu Já; vím, jak jsi malá a bezmocná, proto Mi zůstaň nablízku a dej se vést Moudrostí, veškerá autorita bude pocházet ode Mě;

pochop, že Moudrost pochází ode Mě;

kdo mají oči k vidění, ať vidí; kdo mají srdce, ať pochopí, že jsem to Já, Jahve Sabaoth, kdo mluví, nikdy jsem vás neopustil; vyslovuji Moudrost, abych potvrdil Mnou už dané Slovo; přicházím k vám všem, abych vám připomněl Svou lásku a abych vám požehnal; nechci vás vidět ztracené, běda pošetilým! očistěte se, neboť čas je blízko; naslouchejte Mým slovům, protože když děláte, co po vás žádám, odpustím vám; vedu vás, abyste žili v Pokoji a v Lásce, neboť jsem Bůh Pokoje a Lásky;

žijte svatě, proste o odpuštění a Já vám budu žehnat;

všichni jste Moje děti, které jsem stvořil z lásky;

pojďte a vtiskněte si Má slova do srdcí, neboť jsem to Já, Jahve, kdo vás vede;

Pane, jsem bezmocná a nic nevím. Vidím před sebou jen obrovskou horu!

neboj se, Vassulo, neboť nejsi prvním slabým poslem, kterého jsem pozvedl a svěřil mu Své slovo; měj víru ve Mě; důvěřuj Mi a Já tě povedu;


1  Pozn. překl.: v angl. orig. „ecclesiastical editions“.


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message