DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Má Tajemství musí být zachována

8. června 1988

Ježíši?

Já jsem to. Vysvětlím ti, co jsem chtěl říci výrazem, který jsem před několika dny uvedl v jednom ze Svých Poselství.1 Když jsem ti říkal, že máš nosit Má-Stará-Roucha, znamená to, že Mé Evangelium nesmí být měněno a že musí být hlásáno tak, jak jsem Je hlásal Já. Připojil jsem k tomu, že 'Má Roucha jsou Prostá', tím míním, že máš pokračovat a chápat Evangelium jako dítě, s důvěrou-dítěte.

Dnes, Vassulo, už mnozí kněží nevěří v Má Tajemství, a proto už nehlásají Evangelia tak, jak by měla být hlásána. Snaží se jen líbit se vašemu století a vycházet vstříc této kultuře. Tito kněží nosí 'nová roucha', která se od Mých liší. Měli by vědět, jak velice Mě to bolí. Mé Evangelium by mělo být kázáno bez chyb a Má Tajemství zachovávána jako Tajemství.

Děkuji, Pane. Chvála buď Bohu. Amen.


1 poselství ze 4.5.1988


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message