DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Legie andělů

7. června 1988

Pane?

Já jsem to. Jsem ti velmi blízko, dítě, naslouchej tlukotu Mého Srdce ... vtáhnu do Svého Srdce všechny Své anděly,1 aby viděli a cítili Mé Rány. A když se to stane, nabude jejich hlas takové síly, že Moji nepřátelé se budou třást. Základy země se zachvějí, když uvidí, v jakém stavu je Mé rozdrásané Srdce. Pocítí ve svém srdci plamen lásky ke Mně, svému Bohu. Tito andělé, poučení Svatou Matkou, s láskou připravovaní, tvoří legii vyzbrojenou k obraně Naší Církve.2 Tito andělé mají zlo splácet láskou.

Pojď, Vassulo Mého Nejsvětějšího Srdce, Já, Pán, tě miluji. Pohleď na Mne. Považ, přicházím teď se Srdcem na Dlani, nabídnout Je celému lidstvu. Jak vás všechny miluji!

(Vnitřně jsem viděla slunce, uvnitř něho Naši Paní, srdce a kříž.)

Vassulo, nezanedbávej modlitbu Svatého Růžence.

Ne, Ježíši, nezapomenu na to.

Pojď, nás, my?

Ano, Pane, nás, my. Pochválen buď Pán.


1 Ježíš mi dal na srozuměnou, že 'legie andělů', o které mluvil 4.6.88 jsou kněží, vedení Svatou Pannou Marií, spojení v Mariánském kněžském hnutí
2 Církev Kristova a Panny Marie


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message