DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Rozjímej Svatý Růženec

31. května 1988

Ježíši?

Já jsem to. Svatý Růženec ses modlila dobře.

Děkuji Ti, Pane, a Svaté Matce, že mě učíte.

(Obvykle se modlívám ony tři modlitby a Svatý Růženec)

V těchto dnech věnuj svůj čas Svatému Růženci.

Ano, Pane. Pane, četla jsem něco o 'Gabriélles Homebringing Mission', ale tam se neuvádí ani Panna Maria, ani Svatý Růženec.

Vassulo, uveď ve známost, že to je něco, čemu Já, Pán, říkám bludná pochodeň. Modli se za tyto sekty. Já, Pán, nedopustím, aby Mé Tělo bylo odděleno od Mé Hlavy. Toto, dcero, jsou království spějící ke zkáze, království bez kořenů, už jsem o nich mluvil. Teď jsem ti dal příklad jednoho takového. Je zbytečné ti říkat, co to působí Mému Svatému Srdci. Vassulo, rozjímej o Mém Svatém Srdci, o Srdci, které tě nikdy nenechá v nouzi. Budu tvým Svatým Učitelem až do konce. Nikdy se nepouštěj Mé Ruky. My, nás?

Ano, Pane!

My, nás?

Ano, Svatá Maria. Bud Bohu chvála!


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message