DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Má Církev potřebuje oživení

31. března 1988

Vassulo, nikdy nepochybuj, že jsem to Já, Pán. Neboj se, Já jsem to, Ježíš.

(Skoro jsem propadla panice a dostala strach, že by toto všechno přece jen nepřicházelo od Boha, ale jak by to všechno mohlo být napsáno? Jsem zmatena ... )

Vassulo, Já jsem to, Ježíš, tvůj Vykupitel, který tě zachránil a vzkřísil z mrtvých. Pojď, neboj se ... chtěl bych poskytnout pomoc Své Církvi. Pronikla mylná nauka, rozmělňuje tak božskou Pravdu a působí štěpení mezi vámi. Odchyluje vás od Pravdy.

Má Církev potřebuje oživení. Modli se za ony kněze, biskupy a kardinály, kteří nemají, co by nabídli Mým beránkům, to je následek jejich úchylky. Pastýři byli nečinní a stále ještě jsou, nezastupovali Mé zájmy, ale své vlastní. A tak zpustlo jejich nitro a oni to vědí. Žádného beránka nepřitahuje pustina. Je úplně samozřejmé, že ovce odbíhají a potulují se sem a tam, když není pastýře, který by chránil stádo. Miluj je, poskytni jim ochranu a výživu.

Od počátku Časů jsem světu ukázal mnoho zázraků. Milovaná, protože svět odmítá Má Božská Díla a zbavuje vás vší naděje a vzdaluje vás ode Mne, vzplanul Můj hněv proti těmto pastýřům. Blízko je čas, kdy vám zjevím Svou Slávu a ukáži vám Znamení, velké Znamení, abyste pochopili a poznali, jak jste byli zvráceni, jak jste byli v neprávu. Toto znamení bude dáno jim a vám všem, aby mnozí uvěřili. Modli se, neboť čas je blízko. Modli se za Velký Návrat Lásky a Pokoje.


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message