DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Miluji tě pro to, co nejsi

16. března 1988

Jsem Pán. Ať jsi kdokoliv, chci, aby Mé Slovo trvalo a také se uskutečnilo. Nejsi nic a často se Mi nelíbíš, urážíš Mě, zraňuješ nesčetněkrát. Ve Svých Rukou držím tento svět, ubohost tohoto století, ale i když jsi tím, čím jsi, odpustil jsem ti a zasadil tě do Svého Nejsvětějšího Srdce. Má dcero, jsem Bůh a Nejvyšší Pán, Tvůrce Všehomíra, Duch Nejvyšší Lásky, Nezměrné Lásky.

Chápeš, jak velice jsem ti dal přednost, když jsem tě zachránil od Lživého Jazyka?1 Vassulo, odevzdej se Mně. Proč necháváš těkat své myšlenky? Zapomněla jsi na naše pouta?2

Pane, mé okolí mě svádí, a já jsem slabá.

Chtěl bych, abys Mi pohleděla do Tváře, neboj se Mne! Řekni Mi:

"Bohu buď vzdána chvála!
Požehnán buď náš Pán!
Veleben buď náš Pán!
Dovol mi kráčet
po Tvém boku.
Amen."

(Opakovala jsem to.)

Ano, Vassulo, opustil jsem tě snad někdy? Jsem ti Věrný nebo nejsem?

Ano, Pane, jsi.

Miluji tě pro to, čím nejsi, Má dcero. Nazval jsem tě Svou vyslankyní a jako vyslankyně zemřeš. Přeji si, abys žila jen pro Mne. Tvým domovem jsem Já, Já jediný, tvůj Bůh. Dovol Mi obklopit tě úplně, abys tu mohla být jen pro Mne, chceš to?

Ano, chtěla bych. Pro mne je to samozřejmé.

Vassulo, víš, co Mi teď říkáš?3

Ano, Pane, vím to.

Stále se na Mne spoléhej. Chtěl jsem, abys dnes byla na tom místě, na kterém jsi. Svou Silou tě opět pozvednu a dám ti sílu, abys byla schopna plnit Mé Slovo. Dnes jsi Mou sekretářkou a zítra Mou poselkyní.4

Pane, to vypadá opravdu beznadějně, že bych se já kdy zlepšila. Ale z toho, co říkáš, soudím, že jsem teprve na začátku?

Ale ne, Má Vassulo, neztrácej naději, všechno to, co děláš, nebude zbytečné. Budu tě učit, jak dospět k dokonalosti, neříkal jsem, že tě chci mít dokonalou?

Ano, Pane, ale jak to teď vypadá, budu patrně muset urazit hodně dlouhou cestu, abych došla tam, kde mě chce mít Tvé Srdce.

Nejsem tvůj Učitel?

Ano, Pane, ale nezdá se, že bys měl dobrou žačku.

Jsi slabá, ale Má Síla tě podepře, abys nepadla. Ano, Vassulo, mohla bys mít lepšího Duchovního Vůdce?Existuje nějaká větší pomoc než Má?

Díky Tobě za všechno, co mi dáváš, vždyť si skutečně nic nezasloužím.

Ach Vassulo! Vím, že ty věci neděláš úmyslně, abys Mě urazila. Tvé hříchy jsou zapomenuty jako voda, která stekla ze střechy a vsákla. Neohlížím se na hříchy, ani si na ně nevzpomínám. Chci tě nechat začít znovu. Obnovuji tě, vnímej lásku, kterou k tobě mám! Beru tě takovou, jaká jsi. Vložil jsem do tvých rukou Koruny Lásky a Pokoje. Máš nést obě tyto Koruny, spolu s Korunou Spravedlnosti, tím, že Je obětuješ v Mém vlastním Domě, u nohou Mého milovaného Petra.5

Ano, Pane, veď mě tam.

Pojď, jsem po tvém boku. Společně obnovíme Můj Dům. My nás?

Ano pane.

(Později:)

Pojď, Vassulo, tvým Symbolem pro tebe je stále Svaté Slovo:

VÍRA

Víra dítěte.


1 otce lži
2 skutečně jsem se v myšlenkách zatoulala
3 Bůh mě nechal přemýšlet o odpovědi, kterou jsem Mu dala.
4 o osm měsíců později mě Bůh vyslal do světa, abych šířila Jeho Poselství, přesně tři roky od začátku ..
5 Ježíš mluvil v metaforách


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message